Jesenná vychádzka

Tohtoročné krásne jesenné počasie sme v piatok 19. októbra s našimi piatakmi a šiestakmi využili na dlhšiu vychádzku do mesta Sobrance. Namierené sme mali do Sobraneckých kúpeľov, kde sme sa prešli po náučnom chodníku, ktorým nás sprevádzala príjemná lesníčka Ing. Lucia Miňová.

Netradičnou organizačnou formou sme spojili obsah učiva predmetov biológia, geografia a telesná výchova. Žiaci si zopakovali niektoré typy krajín mierneho podnebného pásma. Najviac sme sa zamerali na mokrade, listnaté a zmiešané lesy. Pri prechádzke spojenej s pekným výkladom sme mali niekoľko zastávok, kde sme si spoločne zopakovali význam lesa, najčastejšie sa vyskytujúce listnaté a ihličnaté dreviny v lese, vymenovali sme si chránené a veľmi významné druhy stavovcov a bezstavovcov žijúcich v našom okolí. Vychádzka mala nielen vzdelávací charakter, ale aj výchovný a humánny, keďže sme si spoločne prečítali modlitbu k Zemi a tiež už všetci vieme prečo je sv. Hubert patrónom lesníkov a poľovníkov. Veľmi pekný jesenný slnečný deň sme spoločne využili na zbierku jesenných plodov a semien, keďže nás čaká jesenná výzdoba priestorov školy.

Príjemným relaxom v závere vychádzky boli vlastnoručne vyfarbené drevené medailónky, ktoré sme si odniesli domov ako suveníry a ochutnávka pramenitej liečivej vody na čistinke. Určite to nebola naša posledná vychádzka v tomto šk. roku, ktorá bola vydarená a splnila svoj cieľ. /VC/

Fotogaléria TU