Hodina Zeme – chceme vidieť TMU

OK Michalovce pripravil pre žiakov i širokú verejnosť workshop na tému svetelného znečistenia. Uskutoční sa v priestoroch V.ZŠ, v piatok 24.3.2017. Prezentáciu u svetelnom smogu prednesie žiak J.Uchaľ. Telemostom sa spojíme s Pavlínou Hudcovou a vypočujeme si hosťa z hvezdárne. V sobotu večer 20.30 hod. ste všetci srdečne pozvaní na nočné stretnutie na pôde V.ZŠ. Svietiť si budeme len baterkami alebo lampiónmi a v okolí školy bude na 1 hodinu vypnuté verejné osvetlenie aby sme videli TMU. Tešíme sa na vás.
http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/