Geografická olympiáda – školské kolo

p1320385Aj v deň Svätého Mikuláša sme v našej škole okrem sladkých Mikulášskych balíčkov rozdávali radosť zo získaných vedomostí v školskom kole Geografickej olympiády. Žiaci 5.,7.,a 9. ročníka si získané vedomosti preverili v teoretickej a praktickej časti. Úspešným riešiteľom Geografickej olympiády blahoželáme a držíme prsty na obvodnom kole Geografickej olympiády.

Viac vo fotogalérii