Geografická olympiáda – školské kolo

Dňa 14. 12. 2018 si žiaci 5. až 9. ročníka preverili získané vedomosti v školskom kole Geografickej olympiády. Úlohy vypracovávali  v teoretickej a praktickej časti.  Všetkým úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády blahoželáme. Na okresné kolo Geografickej olympiády postupujú títo  žiaci:

 

 

Jakub Dobiáš z 5. B triedy                                                                                         

Matej Karšňak zo 6. B triedy

Viliam Kurila z 8. B triedy. /MV/