Finančná gramotnosť

 

prasiatko-iconOd októbra 2016 prebieha na našej škole súťaž „ FINANČNÁ OLYMPIÁDA“, ktorá je zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti. Je určená žiakom piateho až deviateho ročníka. Zapojiť sa môže každý, kto má chuť. Súťaži sa o zaujímavé ceny, ktoré žiaci využijú na vyučovaní (vedecké kalkulačky a USB kľúče). Každý mesiac od októbra 2016 do júna 2017 bude zverejnená otázka na nástenke finančnej gramotnosti. Správnu odpoveď treba v písomnej forme odovzdať v kabinete matematiky. Koncom júna 2017 sa budú losovať ceny, z každej triedy zo žiakov čo sa zúčastnia sa vylosuje jeden žiak.

Želám Vám veľa šťastia.

p.uč. Lehocká