Európsky týždeň boja proti drogám na 1. stupni

 

Každoročne je tretí novembrový týždeňvyhlásený za ,,Európsky týždeň boja proti drogám.“, ktorý je zameraný na problematiku drog a prevencie drogových závislostí. V rámci tohto týždňa  sme  na prvom stupni  zorganizovali množstvo aktivít a celý týždeň sa niesol v duchu hesla“ Cvičíme a športujeme, na drogy my nesiahneme“.  „Päťkári“ opäť ukázali, že drogy v ich  živote nemajú miesto.

Viac vo fotogalérii TU