Európsky deň jazykov

26.septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov. Je to deň, keď sa v Európe vyzdvihuje jej jazyková rozmanitosť. Zároveň sa pripomína význam učenia sa cudzích jazykov.

Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že sa pripájame k týmto oslavám. Tento rok si každá trieda vybrala krajinu a v tento deň prišli žiaci oblečení  vo farbách jej vlajky.  Zároveň sa  naučili zopár slov z jej jazyka. Tieto potom spoločne ako trieda odprezentovali.

O víťaznú priečku sa delia triedy 5.B, 7.B a 9.B. V mene žiackej samosprávy a vyučujúcich cudzích jazykov víťazom  srdečne blahoželáme! /JŠ/