Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26.septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.

Pri príležitosti tohto dňa si žiaci 5. až 9. ročníka pod vedením vyučujúcich cudzích jazykov a Žiackej školskej rady obliekli tričká a mikiny s anglickými, francúzskymi, nemeckými, ruskými a španielskymi textami. Úlohou žiakov bolo vedieť preložiť text na svojom tričku do slovenčiny, a potom ho preložiť ešte do iného cudzieho jazyka. Nechýbali ani spoločné fotky tried, ktoré je možné si pozrieť v galérii. /JŠ/