Návšteva predstaviteľov mesta na našej škole

Dňa 15.12.2016 našu školu navštívili predstavitelia mesta Michalovce s pánom primátorom Mgr. Viliamom Záhorčákom. Učitelia telocviku predviedli svoju prácu s deťmi v gymnastike od prvého ročníka až po majstrov Slovenska . Bol to neskutočný zážitok pre nás všetkých. Gymnastické schopnosti a zručnosti detí boli fantastické, veď ich získali u našich učiteľov telocviku dlhodobým cvičením. Všetci sme ich ocenili veľkým potleskom. Pri tejto príležitosti si pozreli aj zrekonštruované priestory telocvične a šatní.

Viac vo fotogalérii