Deň zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia.  Žiaci našej školy, spolu s ich učiteľmi, si pri tejto príležitosti pripravili rôzne aktivity.

Žiaci 1. – 4. ročníka si pozreli prezentáciu o recyklácii odpadkov, vypočuli si rozprávku o znečistení našej prírody odpadkami, naučili sa triediť odpadky pomocou tašiek na papier, plasty a sklo. Malé prváčky pomáhali pánovi riaditeľovi píliť drevo a ostatní žiaci zachytili kreslením na chodník  našu krásnu prírodu a zemeguľu.

Žiaci 5. – 9. ročníka si najprv pozreli prezentáciu zameranú na ochranu prírody a recykláciu odpadkov. Podľa jednotlivých ročníkov si žiaci vybrali témy – 5. roč. PAPIER, 6. roč. PLASTY, 7. roč. SKLO, 8. roč. KOVY a TETRAPAKY, 9. roč. GUMY- PNEUMATIKY.  Žiaci si vytvorili prezentácie a plagáty, ktoré sa odprezentovali medzi spolužiakmi. Plagátmi a výrobkami z odpadu sme vyzdobili interiér našej školy. Na záver sa všetci žiaci aj so svojimi pedagógmi vybrali do  okolia školy, kde zbierali odpad, aby aj takto pomohli matičke Zemi.

Medzinárodný deň Zeme sme oslávili naozaj dôstojne a aj tento rok sme nemalou mierou prispeli k zlepšeniu nášho životného prostredia. Všetkým žiakom a učiteľom ďakujeme za ich pozitívny prístup a snahu.

Mgr. Andrea Jankovyčová

 

Viac vo fotogalérii TU