Deň otvorených dverí

27.marca sa otvorila brána našej školy  pre budúcich prvákov  a ich rodičov. V úvode sa im predstavilo divadlo BABADLO s rozprávkou Hrnček var. Po ukončení  rozprávky sa deti presunuli do tried, kde plnili zábavné úlohy na témy Hravá angličtina, Po stopách detektíva Baltazára, Kamarát Baltík a Malý vedec. Na záver sa deti a ich rodičia stretli v školskej jedálni, kde na ne čakalo veľmi chutné pohostenie.