Celoslovenská eTwinning výtvarná súťaž

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť objavovanie a spoznávanie kultúrneho dedičstva Európy a posilnenie pocitu príslušnosti k spoločnej európskej rodine.

V tomto kontexte bola vyhlásená výtvarná súťaž pre všetkých žiakov a študentov, ktorej cieľom bolo nakresliť (namaľovať) ľubovoľnou technikou obrázok na tému kultúrneho dedičstva. O víťazoch súťaže rozhodla odborná porota, ktorá vybrala tri najlepšie práce v dvoch  kategóriách.

Do súťaže sa zapojili žiaci 3.A a  4.A triedy. Spomedzi 262 prác bola v kategórii žiakov vo veku 6-10 rokov ocenená ako jedna z troch najlepších  práca  žiačky našej školy Emky Muchovej zo 4.A triedy. Blahoželáme!