Škola v prírode

Zažiť  školu v prírode, z ktorej sa vám nechce odisť domov, je snom každého dieťaťa. Práve takúto zažili v apríli aj naši tretiaci. Miestom ich pobytu bola chata Čingov v Slovenskom raji. Za 5 dní toho stihli naozaj neúrekom: túry na Tomašovský výhľad, Soviu skalu, návštevu ZOO a krytej plavárne  v Spišskej Novej Vsi, opekačku pod altánkom , streľbu zo vzduchovky, športovo-vedomostnú olympiádu, diskotéku a množstvo zaujímavých aktivít a hier. Určite nikdy nezabudnú ani na nočnú skúšku odvahy, kde ich znenazdajky prekvapili zvuky zavýjajúceho vlka a diviaka, ktoré však z krovia nevydávali zvieratá, ale púšťali ich pán šofér a  animátor Matúš. Každé z detí si okrem skvelých zážitkov odnieslo domov aj vecné odmeny, ktoré im budú pripomínať, ako dobre sa mali v Škole v prírode na Spiši.

P. učiteľky: Mgr. Milada Karšňaková, Mgr. Mária Adamová a Bc. Cecília Krišťáková

 

Viac vo fotogalérii 2017

Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji

V dňoch 3.- 4.mája 2017 sa vo Svätom Petri konali Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. Naše mesto a Košický kraj reprezentovala v kategórii „B“ a v kategórii „C“ Základná škola Školská 2 Michalovce. Táto škola sa venuje gymnastike od roku 2003 a posledných deväť rokov  neprišli z majstrovstiev Slovenska bez medaily.

Gymnastický štvorboj je súťaž päťčlenných družstiev, zložená zo štyroch disciplín. Žiaci súťažia v preskoku kozy na dĺžku, cvičení na hrazde, akrobacii  a v šplhu na tyči, kde musia zdolať vzdialenoť 4,5m za tri sekundy.  Výkony družstiev hodnotia kvalifikovaní rozhodcovia gymnastiky delegovaní Slovenským gymnastickým zväzom a často o poradí rozhodujú desatinky bodu.

Našim chlapcom sa na týchto majstrovstvách darilo a nezostali nič dlžní svojej povesti. Pod vedením PaedDr.Radmily Hajdúkovej  mladší žiaci – kategória B – obsadili 1.miesto a stali sa majstrami Slovenska. Starší žiaci majstrovský titul z minulého roka bez problémov obhájili Dávid Čižmár a Dominik Spišák si súčasne vybojovali strieborné medaily v súťaži jednotlivcov.

„B“  Dávid Čižmár, Leonard Paľo, Samuel Mitrík, Jakub Čenčarik, Milan Novák.

„C“ Jakub Ragan, Patrik Gajdoš, Dominik Spišák, Samuel Adámek, Jakub Hrubovský.

Viac vo fotogalérii 2017

PaedDr.Jozef Uchaľ

Veľkonočný turnaj v skladaní Rubikovej kocky

V spolupráci s vedením školy  žiacka samospráva zorganizovala pre žiakov 5. – 9. ročníka 1. ročník veľkonočného turnaja v skladaní tradičnej Rubikovej kocky. Turnaj otvoril riaditeľ školy   Mgr. L. Vjest, ktorý poprial súťažiacim veľa elánu.

Turnaj prebiehal v atmosfére tichého sústredenia, ale aj búrlivého povzbudzovania.

Žiaci súťažili v 2 kategóriách. V kategórii A predviedli svoje zručnosti  žiaci 5. – 6. ročníka, v kategórii B žiaci 7. – 9. ročníka.

Výsledky tohtoročného turnaja:

Kategória A

  1. miesto – Peter Dolinič
  2. miesto – Filip Kužma
  3. miesto – David Madaras

Kategória B

  1. miesto – Jakub Majerník
  2. miesto – Miroslav Balog
  3. miesto – Sebastián Onderčin, Patrik Kužma, Lukáš Kovaľ

Srdečne blahoželáme!

Turnaj uzavreli víťazi oboch kategórií, ktorí sa stretli v záverečnom exhibičnom kole. Jeho víťazom sa stal Jakub Majerník.

Srdečne blahoželáme všetkým súťažiacim a tešíme sa na ďalší ročník.

Majstrovstvá kraja v gymnastike

Dňa 11. apríla 2017 sa konali mastrovstva kraja v gymnastike. Naši žiaci úspešne reprezentovali školu a obsadili popredné priečky.

Výsledky:

Chlapci kategória A – 2.miesto
Chlapci kategória B – 1.miesto – postup SR
Chlapci kategória C – 1.miesto – postup SR
Dievčatá kategória C – 5.miesto
Jakub Ragan 1.miesto
Dominik Spišák 2.miesto
Samuel Adámek 3.miesto
Dávid Čižmár 3.miesto
Matúš Klesík 3.miesto

Viac vo fotogalérii

Vedecký jarmok

Dnes sa naše deti z 1.stupňa zúčastnili na vedeckom jarmoku, ktorý im pripravili naše skvelé pani učiteľky, PaedDr. Eva Lehocká a PaedDr. Katarína Kamasová. Z pripravených fyzikálnych a chemických pokusov boli deti nadšené. Ďakujeme.

Testovanie 9

Dňa 5. apríla sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka na našej škole.

Z dôvodu testovania je udelené riaditeľské voľno pre žiakov 5. – 8. ročníka v daný deň.

Vyučovanie pokračuje vo štvrtok.

1 15 16 17 18 19 22