VŠETKOVEDKO – celoslovenská súťaž

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2. – 4. ročníka  zapojili do vedomostnej  súťaže VŠETKOVEDKO.

O titul „najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“ zabojovalo 15 žiakov našej školy. Vo vedomostnej súťaži si preverili svoje vedomosti z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a informatiky.

Tí, ktorí sa zaradili medzi 30% najúspešnejších riešiteľov získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. Ostatní súťažiaci dostali diplom s titulom VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Najúspešnejší žiak školy si odniesol diplom s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY.

Titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ získali:

Natália Talnagyová  (II.B)

Fabián Jacko (II.B)

Nela Chvostaľová (II.B)

Vanda Pavliková (II.B)

Viktória Iškovská (II.B)

Vladimír Seman  (III.A)

Miroslava Dzurková (III.A)

Matúš Klesik (III.A)

Jakub Badida (III.A)

Katarína Šimková (IV.A)

Marek Pavlík (IV.A)

Filip Babinčák (IV.A)

Theo Čvirk (IV.A)

Ema Muchová (IV.A)

Okrem titulu VŠETKOVEDKO sa žiačka  Karin Macková (III.A)   môže pýšiť aj titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY.

Blahoželáme !!!  /BG/

Viac vo fotogalérii TU

 

Zber papiera

Jednou s ekologických aktivít v škole je pre žiakov aj zber papiera. Ku koncu kalendarného roka 2018 pán riaditeľ ocenil najúspešnejších žiakov, ktorí sa zapojili.

Ocenení boli: J. Šenkeřik 9.A za 765 kg, N. Chvostaľová 2.B za 439 kg, T.Ronďoš 8.B za 359 kg, Ronďošová 6.B za 328 kg a D. Guzej 7.B za 205 kg. Žiaci si prebrali ceny z rúk p. riaditeľa L. Vjesta.

 

Najúspešnejšou triedou je 9.A s 1760 kg. Nasleduje 2.B s 539 kg a 8.B zo 409 kg.

Blahoželáme všetkým ocenením.

Aj v roku 2019 bude pokračovať zber papiera. Papier môžete odovzdať každú stredu v čase 7.00 – 10.00 pri zadnom vchode do kuchyne.

Viac vo fotogalérii TU

Vianočná akadémia a hodnotiace zhromaždenie žiackej samosprávy

21. 12. 2018 žiaci našej školy sa stretli na spoločnom zhromaždení, ktoré pre nich, už tradične, zorganizovala žiacka samospráva. Znela vianočná hudba, spev, vinše, aj vtipné slovo. Ozýval sa smiech v spoločných hrách a v tanci a naši športovci predviedli ukážky svojich fyzických zručností v gymnastických vystúpeniach. A to všetko v rámci vianočnej akadémie, ktorú si pripravili žiaci v spolupráci s triednymi učiteľmi. Na záver boli najúspešnejší žiaci v tomto školskom roku ocenení zlatým zvončekom, ktorý udeľuje riaditeľ školy za úspešnú prácu, reprezentáciu školy, či iné výrazné aktivity.

Žiacka samospráva ďakuje všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na vydarenom podujatí, blahoželá všetkým oceneným, praje pekné prázdniny a veľa úspechov v novom roku 2019! /EL/

Vianočná akadémia žiakov I. stupňa

Tíško prichádza do našich príbytkov  vianočný čas.

Najväčšiu radosť z krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom a tancom, šťastné a veselé  vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka vianočnou besiedkou.

Tradičným vianočným programom s neopakovateľným čarom prichádzajúcich Vianoc sa predstavili

aj tohto roku dňa 17.12.2018 pedagogickí pracovníci so svojimi žiakmi. V priestoroch školskej jedálne

pripravili pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy pekný kultúrny program.

Na akadémii nechýbala ani vianočná burza, na ktorej si mohli rodičia zakúpiť vianočné dekorácie a vianočný punč.

Všetci, ktorí sa tohto večera zúčastnili si odniesli dobrú náladu a pocit hrdosti na svoje deti.

Prajeme našim deťom a ich rodičom šťastné a pokojné Vianoce a veľa zdravia, spokojnosti a lásky v novom roku.

Učiteľky a vychovávateľky I.stupňa

Video zostrih

Fotogaléria TU

Na stretnutí s Orlím Pierkom

V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti deti zo školského klubu v spolupráci so ZKGZ a 3.A v novembri pripravili pre predškolákov  „Rozprávkové dopoludnie v škole“ pod názvom Orlie Pierko.

V indiánskej osade sa stretli s Orlím Pierkom a jeho sestričkou Srnôčkou. Spoločne si prečítali príbeh Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam a pozreli rozprávku Veľký úlovok. Zaujímavá bola pre deti aj výstavka, ktorej súčasťou boli rôzne mapy, fotografie i knihy. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí zo života Indiánov  a v tvorivých  dielňach si zhotovili indiánske čelenky.

Predškolákov potešilo aj pexeso, ktoré vyrobili deti zo školského klubu. Práca s detským čitateľom je veľmi vďačná, pretože majú úžasnú schopnosť stotožniť sa s hlavnými hrdinami i prostredím, v ktorom sa príbeh odohráva.

Na záver sa rozlúčili indiánskym pozdravom. /IS/

Geografická olympiáda – školské kolo

Dňa 14. 12. 2018 si žiaci 5. až 9. ročníka preverili získané vedomosti v školskom kole Geografickej olympiády. Úlohy vypracovávali  v teoretickej a praktickej časti.  Všetkým úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády blahoželáme. Na okresné kolo Geografickej olympiády postupujú títo  žiaci:

 

 

Jakub Dobiáš z 5. B triedy                                                                                         

Matej Karšňak zo 6. B triedy

Viliam Kurila z 8. B triedy. /MV/

1 3 4 5 6 7 25