Vianočné želanie

Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila, ak dá človek viac ako v sebe skrýva, ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz, padajúce vločky a v detských očkách jas, tak prišla doba, keď pre každého máme pár prívetivých viet, sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

Ježiško zazvonil zvončekom, nadelil darčeky pod stromčekom.
Všetci dostali to, čo si priali, na oplátku mu zamávali do diali.

Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečim špeciálnym. Želáme vám toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte v tých najodvážnejších snoch.

Krásne Vianoce a úspešný rok 2018

Vianočná besiedka

Dňa 19.12.2017 o 16.00 hod. žiaci našej školy pozvali svojich rodičov, starých rodičov i priateľov na VIANOČNÚ BESIEDKU spojenú s otvorením VIANOČNEJ BURZY. V pestrom programe sa prezentovali žiaci prvého stupňa pesničkami, básničkami a vianočnými želaniami.

Rodičia si postupne odbaľovali svoje darčeky, ktorých hodnota je jednoducho nevyčísliteľná. Veď čo je krajšie, ako vidieť svoje vlastné dieťa stojac na javisku s hrčou v krku recitujúc naučený text? Odpoveď nájde každý hlboko vo svojom srdci.

Ďakujeme za účasť na našom predstavení a želáme všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky!

Viac vo fotogalérií TU

 

Oznam

Z dôvodu ročného zúčtovania odhlásenie zo stravy je možné
do stredy 20.12.2017 do 13.00 hod.
Obedy podávame do piatku 22.12.2017.
Od 23.12.2017 – do 7.1.2017 sú vianočné prázdniny- obedy
nepodávame
Obedy podávame od pondelka 8.1.2018

Vianočná ikebana 2017

Na prvých dvoch vyučovacích hodinách v  jedálni školy 11.12.2017 (pondelok) milovníci vianočnej  ikebany vytvorili svoje nové predstavy ikebán pre tento rok. Žiaci  mohli znova (pod vedením Mgr. Zlatuše Kleinovej a Mgr. Jána Štofilu), ako káže naša školská tradícia, predviesť svoje dekoračné schopnosti.

Vyhodnotili a ocenili sme prvých.

Umiestnenie tried:

1.miesto – 9.B ( B. Macková, B. Vincová,  M. Poľašková)

2. miesto – 5.A  ( R. Hrešo, M. Čuhaničová, A. Fencíková )

3.miesto – 8.A ( L. Nemcová, S. Meglesová, T. Horvátová).

Nikto neodišiel naprázdno, každý niečo získal. Všetky  ikebany sme vystavili vo vestibule školy.

Mgr. B. Tóth

 

Viac vo fotogalérii TU

Krajské kolo vo florbale medzi ZŠ

Naše florbalové družstvo sa prebojovalo na krajské kolo vo florbale, ktoré sa odohralo 06.12.2017 v Michalovciach. Boli sme sa na nich pozrieť a bola to pastva pre oči aj pre dušu. Hrali nádherne a z vtipom. Podporili sme ich pokrikmi, bubnom, húkačkami …

Škoda, že sme nezískali ani jedno z popredných umiestnení.

Mgr. Boris Tóth

 

Viac vo fotogalérií TU

Timravina studnička

Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť,  prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov – toto je poslaním súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy.

Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

24.11.2017 sa uskutočnil v Lučenci už 21.ročník celoslovenskej súťaže Timravina studnička. Našu školu úspešne reprezentovala Renátka Pištejová, žiačka 7.B triedy. Srdečne blahoželáme.

Mgr. Irena Vargová

1 2 3 4 5 15