Škola roka 2017/2018

26.10.2018 v Detve  naša škola  prebrali ocenenie Škola roka v celoštánej súťaži aktivity škôl v športe. Skončili sme na 5.mieste. v kategórii škôl nad 300 žiakov. Cenu prebrala pani učiteľka Hajdúková a Dávid Čižmár, majster Slovenska v gymnastickom štvorboji /RH/. 

 

 

Naši žiaci v reprezentácii SR do 15 rokov

V polovici októbra prebehli prvé zrazy mládežníckej hokejovej  reprezentácie do 15 rokov.

Od 15. do 17. októbra 2018 sa takéto stretnutie  konalo v Humennom. Zúčastnili sa ho aj hráči HK Mládež Michalovce  –  2 naši súčasní žiaci a jeden bývalý žiak  (Sebastián Štekláč, Martin Kočiš a Samuel Solenský).  Sú to nielen skvelí športovci, ale aj výborní žiaci.

Sme na nich hrdí a veríme, že sa v reprezentácii presadia a nazbierajú potrebné skúsenosti.

Blahoželáme!

/MB/

Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

25.októbra 2018 sa naši deviataci zúčastnili prezentácie stredných škôl s názvom Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch športovej haly GPH. Zaujímavými a aj praktickými prezentáciami sa predstavilo 16 stredných škôl v pôsobnosti KSK, zástupcovia ÚPSVaR. Budúci stredoškoláci získali prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v najbližšom regióne.

Zúčastnili sa aj na Dni otvorených dverí na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach a na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach./MB/

Školský klub detí v novom šate.

Mali vaše deti dnes náročný deň? Potrebujú si oddýchnuť a zrelaxovať po náročnom dopoludní?  Vo vynovenom školskom klube si určite prídu na svoje.                                  Vymaľované priestory, nové lavice a trochu farby dali nový nádych aj našim triedam. Odpočinková zóna s pohovkou a sedacími vakmi, množstvom nových kreatívnych hračiek, stavebníc, skladačiek a spoločenských hier,  umožní  vašim deťom stráviť popoludnie v kultúrnom prostredí a priateľskej atmosfére pod dohľadom kvalifikovaných vychovávateliek.

Plán činnosti, ktorý sa riadi výchovným programom je rôznorodý a vychádza hlavne zo záujmov detí. Aktivity sú zamerané na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pri ich výbere sú zohľadnené individuálne dispozície a osobné záujmy dieťaťa. Prostredníctvom rôznych činností a aktivít sa snažíme:

– poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu

– učiť deti aktívne oddychovať

– pomáhať deťom realizovať činnosti, ktoré ich zaujímajú

– podporovať u detí vytváranie priateľských vzťahov s rovesníkmi

– podporovať tvorivosť detí

– učiť deti samostatne sa rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia

V rámci voľnočasových aktivít okrem tried využívame areál školského ihriska, multifunkčné ihrisko, pravidelne navštevujeme školskú knižnicu  a staráme sa o bylinkovú záhradku.

Príprava na vyučovanie spočíva nielen v písomnom vypracovaní domácich úloh, ale aj v rôznych didaktických hrách zameraných na postreh, pamäť a logické myslenie.                Naším cieľom je, aby vaše deti boli spokojné a šťastné. /IS/

Viac vo fotogalérii TU

Deň jablka

Jabloň je najrozšírenejší ovocný strom na svete. Jeho plody sú mimoriadne bohaté na vitamíny a stopové prvky. Aby sa na toto výborné ovocie nezabudlo, v októbri oslavuje svoj deň. Preto aj my prváci sme sa rozhodli, že 25.októbra budeme mať „ JABLKOVÉ UČENIE .“Najprv sme sa o jabĺčku dozvedeli veľa zaujímavostí, hľadali v ňom písmená, počítali jablkové príklady, maľovali a nakoniec sme jabĺčko i ochutnali. Tento deň bol pre nás príjemným spestrením. /MA/

Viac vo fotogalérii TU

Európsky deň jazykov

26.septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov. Je to deň, keď sa v Európe vyzdvihuje jej jazyková rozmanitosť. Zároveň sa pripomína význam učenia sa cudzích jazykov.

Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že sa pripájame k týmto oslavám. Tento rok si každá trieda vybrala krajinu a v tento deň prišli žiaci oblečení  vo farbách jej vlajky.  Zároveň sa  naučili zopár slov z jej jazyka. Tieto potom spoločne ako trieda odprezentovali.

O víťaznú priečku sa delia triedy 5.B, 7.B a 9.B. V mene žiackej samosprávy a vyučujúcich cudzích jazykov víťazom  srdečne blahoželáme! /JŠ/

Prvé drobné krôčiky k zmenám areálu školy

Jedného krásneho slnečného dňa, v kalendári označenom ako piatok 13. 10. 2018, sa na

základe dobrovoľnej práce zamestnancov našej školy začalo postupne meniť prostredie prvého átria v našich priestoroch. Po nevyhnutných terénnych úpravách spojených s rekultiváciou pôdy sa pristúpilo k samotnej zmene tváre átria formou výsadby okrasných rastlín a stromčekov. Ich prirodzená krása bola ešte podčiarknutá aplikáciou dekoratívneho štrku, ktorý bol použitý nielen na chodník pretínajúci daný priestor. Na steny átria boli na niektorých miestach pripevnené drevené

palety, ktoré budú v budúcnosti slúžiť na umiestnenie črepníkových dekoratívnych rastlín. Práce aj s ohľadom na počasie postupne pokračujú už nielen na báze dobrovoľnej práce našich zamestnancov, ale aj za pomoci žiakov v rámci hodín na to určených. Všetky tieto aktivity smerujú postupne k jedinému cieľu, a to zútulniť a prinavrátiť život aj zvyšným priestorom, ktoré sú na našej škole./MM/

Viac fotografii TU

 

Som veľmi rád, že sa aj takouto formou darí zveľaďovať okolie našej školy. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa dobrovoľne zapojili do týchto prác. Osobitne by som chcel poďakovať p. Ing. Pavlovi Argalášovi ako aj p. Ing. Marte Mojsejovej za nezištnú pomoc pri realizácii úprav školy.

Mgr. Ladislav Vjest

      riaditeľ školy

1 2 3 4 5 19