Mikulášska nádielka

Vo štvrtok 6.12.2018 zavítala „MIKULÁŠSKA NÁLADA „aj na našu školu. Žiaci 1. stupňa už od rána čakali na Mikuláša. Toto čakanie si krátili a spríjemnili rôznymi aktivitami. Niektorí mu chystali básničky, iní pesničky. S Mikulášom aj čítali, počítali či kreslili. Nálada bola výborná a žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou. Mikuláš nesklamal a každého potešil sladkosťami. /MA/

Viac vo fotogalérii TU

Vedecko-technické centrum Košice

29.11.2018  bol krásny slnečný deň. Žiaci ôsmeho ročníka sa vybrali vlakom do Technického múzea v Košiciach. V interaktívnych miestnostiach Vedecko- technického centra si na jednotlivých stanovištiach osvojovali poznatky z optiky, mechaniky, akustiky, magnetizmu. Upevnili si poznatky aj z matematiky a biológie.

Plní nových zážitkov sa vrátili domov a chcú si niektoré pokusy sami zopakovať na hodine fyziky./KK/

Strašidiel sa nebojíme!

Jesenné obdobie prináša so sebou staré i novšie tradície, ktoré sa v našej spoločnosti pomaly udomácňujú.

Nech už trávime tieto dni akokoľvek, pokúsme sa hlavne prejaviť úctu a lásku každej bytosti. Môžeme si v kruhu rodiny zaspomínať na všetko krásne, čo sme prežili s tými, ktorí už nie sú medzi nami. Najmladším členom môžeme priblížiť rodokmeň rodiny.  Pre deti je dôležité poznať históriu rodiny, v ktorej žijú. A taktiež je dôležité, aby poznali aj históriu jednotlivých sviatkov.  Veď dejiny sú učiteľkou života.

Keď naše deti budú poznať podstatu a históriu jednotlivých sviatkov, budú sa vedieť správne a múdro rozhodnúť, ktorý z nich si vlastne pripomenú.

My sme si ich pripomenuli spôsobom deťom vlastným, hrou a dobrou náladou. /IS/

Viac vo fotogalérii TU

Piataci vo Hvezdárni

Dňa 23. 11. 2018  žiaci 5. ročníka strávili piatkové dopoludnie v priestoroch budovy Hvezdárne v Michalovciach. Odborný výklad, pozorovanie oblohy obrovským ďalekohľadom a ukážka práce meteorologickej stanice zaujímavým spôsobom doplnilo učivo geografie. Žiaci si zopakovali prebraté učivo  a získali aj odpovede na svoje zvedavé otázky./MV/

 

Ďalšie ocenenie pre našu školu

Dnes sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach zišli ľudia rovnakej krvnej skupiny, ktorým sú blízke olympijské myšlienky. Košický samosprávny kraj a Slovenský olympijský výbor ocenili najaktívnejšie školy pri organizovaní Olympijského dňa a sprievodných akcií. Medzi najlepšími nechýbala ani naša škola. Ocenenie z rúk predsedu VÚC R.Trnku a čestného prezidenta SOV F.Chmelára prebral pán riaditeľ L.Vjest.

Michalovský olympijský klub má byť na čo pyšný, okrem nás bola ocenená aj SOŠT Technická.

Týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň patril tradične v našej škole boju proti drogám. Nezameriava  sa iba na sprostredkovanie informácií o drogách a ich dôsledkoch na telesný a psychický vývoj človeka, ale hlavne na akcie zdôrazňujúce zdravý životný štýl, formovanie pozitívneho prístupu k sebe, k svojmu telu, k spolužiakom a okoliu.

V rámci tohto týždňa sme realizovali tieto aktivity:

  1. Prezentácie s protidrogovou tematikou v jednotlivých triedach prispôsobené veku žiakov
  2. Realizácia plagátov na tému „Prečo vravím drogám nie!“ a ich výstavka  v priestoroch  spojovacej chodbe našej školy
  3. Triedne súťaže v pexese s protidrogovou tematikou ( 1. a 2. ročník)
  4. Športové dopoludnie „Športom proti drogám“ – efektívne využívame voľný čas a upevňujeme si svoje zdravie (turnaj v malom futbale a vybíjanej)
  5. Súťaž v puzzle pre žiakov   ročníka – v učebni IKT žiaci  ukladali obrázok s protidrogovou tematikou  do pôvodného stavu v čo najkratšom čase.
  6. Kvíz „Čo viem o drogách“- súťažili sme v triedach v rámci skupín.
  7. Žiaci si zahrali na internetovej stránke infodrogy.sk hry s protidrogovou tematikou :
  • Zajazdite si na autíčkach: V tejto hre si môže každý hráč vyskúšať , ako sa užitie vybraných psychotropných látok prejaví na jeho schopnosti včasnej reakcie, priestorovej orientácie.
  • Prejdite sa po rovnej čiare: Cieľom hry je prejsť vzdialenosť 10 m a čo najmenej vybočiť z čiary- vyberáme si hráča podľa výšky promile alkoholu v krvi, každého z nich si podrobne opíšeme.

Našim   žiakom   sme   sa   snažili   celý   týždeň   priblížiť   zdravý   životný   štýl   a   viedli   sme   ich   k správnemu   rozhodnutiu,   aby   v   živote neprepadli závislostiam a dokázali v správnej chvíli použiť slovo NIE! /MK/

Viac vo fotogalérii TU

Divadelno – šermiarska kumpánia

Dňa 22. 11. 2018 sa žiaci 4. až 8. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Klenoty Slovenska. Pútavou a zážitkovou formou sa pred ich očami odohrali dejiny Slovenska. Aktívnym vstupovaním do deja prežili históriu bylinkárstva, liečiteľstva a boj o kráľovskú korunu. Kostýmy a efekty umocnili umelecký zážitok z dnešného divadelného predstavenia.

Nech je takýchto zážitkov pre našich žiakov čo najviac./MV/

Viac vo fotogalérii TU

1 2 3 4 5 21