Kuba – dve tváre slobody

Žiaci II. stupňa sa dňa 05. 03. 2019 zúčastnili v rámci  celoštátneho vzdelávacieho projektu Svet okolo nás programu Kuba – dve tváre slobody.  Žiaci sa prostredníctvom zaujímavého videa, fotografií, schém, animácií doplnených autentickou hudbou  preniesli  na najväčší karibský ostrov na Kubu. Spoznali jej históriu, prírodu, charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho zvyky a bežný život, problémy hospodárstva Kuby. Akcia bola prínosom tak pre pedagógov, ako aj žiakov. V závere programu bola diskusia kde žiaci kládli zaujímavé otázky. Organizátorom projektu ďakujeme a tešíme sa na ďalšie zaujímavé cestovanie po našej planéte.  /MV/

Fašiangový karneval

Karnevalová sezóna je v plnom prúde a my sme samozrejme nemohli ostať bokom.  15.2.2019 sa v našom Školskom klube na Školskej 2, stretli čerti, princezné, škriatkovia a rôzne rozprávkové bytosti, aby si spolu zatancovali, zabavili sa a zasúťažili si. Odmenou pre súťažiacich bolo množstvo sladkostí a vynikajúca atmosféra.

Veríme, že takto o rok sa na karnevale stretneme zas./IS/

Viac vo fotogalérii TU

VŠETKOVEDKO – celoslovenská súťaž

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2. – 4. ročníka  zapojili do vedomostnej  súťaže VŠETKOVEDKO.

O titul „najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“ zabojovalo 15 žiakov našej školy. Vo vedomostnej súťaži si preverili svoje vedomosti z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a informatiky.

Tí, ktorí sa zaradili medzi 30% najúspešnejších riešiteľov získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. Ostatní súťažiaci dostali diplom s titulom VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Najúspešnejší žiak školy si odniesol diplom s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY.

Titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ získali:

Natália Talnagyová  (II.B)

Fabián Jacko (II.B)

Nela Chvostaľová (II.B)

Vanda Pavliková (II.B)

Viktória Iškovská (II.B)

Vladimír Seman  (III.A)

Miroslava Dzurková (III.A)

Matúš Klesik (III.A)

Jakub Badida (III.A)

Katarína Šimková (IV.A)

Marek Pavlík (IV.A)

Filip Babinčák (IV.A)

Theo Čvirk (IV.A)

Ema Muchová (IV.A)

Okrem titulu VŠETKOVEDKO sa žiačka  Karin Macková (III.A)   môže pýšiť aj titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY.

Blahoželáme !!!  /BG/

Viac vo fotogalérii TU

 

1 2 3 4 23