Škriatkovia pomáhajú škôlkarom

Pošta! Pošta! Týmito slovami sa prihovoril škriatok Poštárik škôlkarom. Aj kamarátov so sebou vzal a spolu s nimi im balík odovzdal. Spoločne im úlohu dali, aby si knižky prečítali,  obrázky o škriatkoch nakreslili a pekné meno pre nich vymysleli. Škôlkari sa potešili aj záložkám, ktoré im škriatkovia darovali.

Mgr. Mária Adamová

Viac vo fotogalérii TU

Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni

Na počesť P.O.Hviezdoslava sa každý rok koná súťaž v recitácii poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Aj žiaci prvého stupňa sa dňa 7.03.2018 do tejto súťaže zapojili. Potešili nás výberom pekných textov a tak sme sa mohli prežiť príjemné popoludnie.

Porota udelila ocenenia týmto recitátorom:

Próza:   1. Jakub Eroglu 2.A

2. Peter Badida 4.A

3. Pavol Lešňanský 4.B

 

Poézia:   1. Sofia Demčáková 3.A

2. Marek Pavlík 3.A

3. Martin Bali 4.B

Výhercom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

                         Mgr. Mária Adamová

 

Viac vo fotogalérii TU

Celoslovenská súťaž VŠETKOVEDKO

Aj v tomto školskom roku mali naši žiaci možnosť zapojiť sa do veľkého súboja o hrdý titul najmúdrejšieho medzi  najbystrejšími vo vedomostnej  súťaži VŠETKOVEDKO. Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov 2. – 4. ročníka.

Tí, ktorí sa zaradili medzi 30% najúspešnejších riešiteľov získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. Ostatní súťažiaci dostali diplom s titulom VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Najúspešnejší žiak školy si odniesol diplom s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY.

Titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ získali:

Timea Vasilišinová (II.A)

Miroslava Dzurková (II.A)

Matúš Klesik (II.A)

Katarína Šimková (III.A)

Marek Pavlík (III.A)

Filip Babinčák (III.A)

Pavol Lešňanský (IV.B)

Milan Guzej (IV.B)

Patrik Hudák (IV.B)

 

Titul VŠETKOVEDKO získali:

Karin Macková (II.A)

Vladimír Seman (II.A)

Marko Vinc (III.A)

Ema Muchová (III.A)

 

Titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY sa môže pýšiť Karin Macková (II.A).

Blahoželáme!!!

PaedDr. Beáta Gáborová

Vianočná akadémia a slávnostné hodnotenie

Slávnostné hodnotiace zhromaždenie žiackej samosprávy a vianočná akadémia opäť spojili školský kolektív, žiakov 1.- 9. ročníka, v jeden celok, ktorý si užíval spoločne strávené chvíle pred koncom roka.

V úvode boli ocenení najlepší z nás zvončekom pána riaditeľa. V atmosfére očakávania najkrajších sviatkov roka sme sa tešili piesňam a tancom, ktoré predviedli naši spolužiaci.

Viac vo fotogalérií TU

1 2 3 4 15