Jabĺčkový deň

Vedeli ste, že aj jablká majú svoj deň? Presnejšie pôvodné odrody jabĺk. 21.október je vyhlásený za Deň jabĺk. Tento deň sme si pripomenuli aj my a to ochutnávkou zdravých jabĺčok, chutných jablkových koláčov  a plnením zaujímavých  úloh a aktivít.

Žiaci boli jabĺčkovým dňom nadšení, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo.

Viac vo fotogalérii TU

Deň mladých hasičov

Dievčatá z našej školy, členky hasičského zboru  Plamienok, sa zúčastnili Dňa mladých hasičov na Vinianskom jazere  06.10.2017.  Po dlhej príprave v krúžku zúročili svoje vedomosti a schopnosti na súťažných stanovištiach  a Plamienok  A  získal 3.miesto v okrese a Plamienok B si vydobyl 6.miesto.

Máme z toho veľkú radosť a dievčatám gratulujeme.

Mgr. B. Tóth

Fotofaléria TU

Návšteva Hvezdárne

Žiaci 1.,2. a 3. ročníka sa na návštevu hvezdárne v Michalovciach  veľmi tešili. Konečne nadišiel túžobne očakávaný deň 9. a 10.10.2017 – deň exkurzie.
Naša návšteva hvezdárne pozostávala z dvoch častí.
Prvú časť sme absolvovali v prednáškovej miestnosti. Usadili sme sa v pohodlných stoličkách a pani Mgr. Lívia Luteranová nám porozprávala o Mesiaci a a mesačných fázach. Žiakom 1. ročníka o orientácii sa v prírode. Neskôr nám pustila rozprávku.
Po skončení rozprávky sme sa presunuli do pozorovacej miestnosti, kde sme pozorovali SLNKO.
Obohatili a prehĺbili sme si vedomosti a poznatky týkajúce sa VESMÍRU.
Ďakujeme za krásny deň plný zážitkov.
Mgr. Katarína Šlinská
Viac vo fotofalérii  TU

Európsky deň jazykov na prvom stupni

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov. V tento deň študenti v celej Európe svojimi aktivitami oslavujú jazykovú rozmanitosť a podporujú jazykové vzdelávanie.

Aj učitelia 1. stupňa našej školy si pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity. Žiaci si pozreli ukážky tancov rôznych krajín Európy. Zatancovali si na tóny španielskeho tanca – flamenco. Pripravili si tradičný taliansky dezert tiramisu. Poznávali vlajky európskych krajín, hádali význam slov z rôznych európskych jazykov, zhotovovali plagáty .

Žiakom sa tento deň veľmi páčil, pretože ho strávili aktívne, tvorivo a zábavne.

Viac TU

26. september v znamení Európskeho dňa jazykov

Stalo sa už tradíciou, že 26. septembra sa naši žiaci, pod vedením žiackej samosprávy, pripájajú k celoeurópskej oslave svetových jazykov.

Súťažením v jazykových hrách si žiaci vyskúšali svoje jazykové vedomosti, zručnosti, ako aj pozorovacie schopnosti. V súťažiacich skupinách zazneli jazyky, ktoré sa žiaci učia v našej škole, teda anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk, ale aj iné jazyky z rôznych kontinentov sveta, ba aj znaková reč.

Víťazom sa stali naši najmladší, 5. A trieda.

V mene žiackej samosprávy a vyučujúcich cudzích jazykov víťazom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria TU

Opäť vo svojej triede …

Opäť vo svojej triede…   …Samo Solenský

Ešte pred odletom do zámoria – 14.09.2017 – nás navštívil náš bývalý žiak Samuel Solenský. S deviatakmi a ôsmakmi sa podelil o skúsenosti z „vyššieho“ hokeja, ale i potrebe vzdelávania, keďže práve zmaturoval na Pedagogickom lýceu v Liberci. Pokračovať v štúdiu chce na Univerzite v Pensylvánii, kde sa bude aj naďalej venovať hokeju.

 

Ochrana života a zdravia

V dňoch 07.- 08.09.2017 prebiehalo v našej škole za veľkej radosti detí OŽZ .                       

Vo štvrtok si v triedach žiaci ako vždy ,,nasucho,, upevnili  a zopakovali staré vedomosti.                    

  V piatok nás nádherné slniečko vyhnal von z budovy školy na stanovištia pri jazierku vo štvrti IBV Stráňany , kde sme si zopakovali novonadobudnuté  vedomosti a zručnosti a staré obnovili.

Všetci sme sa  snažili ukázať, čo dokážeme v zdravotníckej príprave, v pohybe a pobyte v prírode, dopravnej  a športovej zdatnosti, ale hlavne pri mimoriadnych situáciách.  Najviac veselosti  a súťaživosti sme prejavili na športovom stanovišti: lyžovaní okolo kužeľov nasucho, v chodení na klátikoch, preskakovaní lana… ale aj pri hľadaní názvov rastlín podľa novej aplikácie v mobile.

To bolo pohybu a zvedavosti, čo je čo! Hladní a spokojní sme sa vrátili do školy.

Fotogaléria TU

1 17 18 19 20 21 29