Mikulášska nádielka

Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch vidno, že to nie je len ďalší deň v škole. Nálada bola výborná a najmä malí žiačikovia prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi a jeho pomocníkom predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne či rýmovačky , ktoré boli sprevádzané hudbou a dobrou náladou. Sv. Mikuláš im za to nadelil hŕbu sladkostí a nadmieru spokojné tak boli obe strany.

Viac vo fotogalérii TU

Zemplínske pero

3.12.2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťaže Zemplínske pero, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci – Sofia Demčáková 5.B a Kristína Bojačková 9.B.

Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína, objavovať a usmerňovať odborný rast začínajúcich autorov a vytvoriť priestor pre ich prezentáciu a konfrontáciu.

Súťaží sa v štyroch kategóriách :

  1. žiaci 5.- 6. ročníka ZŠ, resp. 1.-2.roč. osemročných gymnázií
  2. žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ , resp. 3.-5. roč. osemročných gymnázií

III. študenti stredných škôl

  1. študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

 

Sofia Demčáková  získala 3. miesto v kategórii próza. Srdečne blahoželáme!

Viac vo fotogalérii TU

30. ročník Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 02. decembra 2019 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Súťažilo sa v 2 kategóriách:

1A – žiaci 5., 6. a 7. ročníka

1B – žiaci 8. a 9. ročníka

V olympiáde mali žiaci možnosť ukázať svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku. Aj keď úlohy, s ktorými sa žiaci popasovali, neboli vôbec jednoduché, väčšina súťažiacich si s nimi poradila výborne.

Víťazom školského kola srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole, ktoré ich čaká 15.januára 2020.

Víťazi:

Kategória 1A: 1. miesto: Pavol Lešňanský 6.B

  1. miesto:  TimurSobek 5.B
  2. miesto: Katarína Šimková 5.A

 

Kategória 1B: 1. miesto: Karin Karchová 9.B

  1. miesto:  Domink Hrabovský 9.A
  2. miesto:  Filip Madaras 9.B

48. ročník predmetovej olympiády v geografii

   Dňa 03. 12. 2019 súťažili naši najlepší geografi v školskom kole 48. ročníka predmetovej olympiády v geografii. Žiaci predviedli svoje schopnosti  v teoretickej a v praktickej časti.

V tomto školskom roku nás v okresnom kole budú reprezentovať títo žiaci:

Tomáš Šanta z 5. B triedy, Katarína Šimková z 5. A triedy, Jakub Dobiaš zo 6. B triedy a Matej Karšňak zo 7. B triedy.

Predmetová komisia Človek a spoločnosť ďakuje všetkým účastníkom, blahoželá úspešným riešiteľom a postupujúcim do okresného kola praje veľa ďalších úspechov.   /EL/

Správna voľba povolania: Tvoja budúcnosť – Tvoja voľba

27.11.2019 sa v priestoroch športovej haly GPH uskutočnila prezentácia stredných škôl v pôsobnosti KSK. Už názov akcie  SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – TVOJA BUDÚCNOSŤ – TVOJA VOĽBA napovedá, aké dôležité životné rozhodnutie  deviatakov čaká.

Naši deviataci prostredníctvom tejto akcie mali možnosť položiť otázky nielen predstaviteľom stredných škôl ale aj  študentom týchto škôl, v niektorých prípadoch aj našim bývalým žiakom. Dozvedeli sa veľa dôležitých údajov o možnostiach štúdia na školách, o novovzniknutých odboroch a duálnom vzdelávaní.

Dúfame, že aj prostredníctvom tejto aktivity bude ich výber povolania správny.   /ZK/

Chcem byť sám sebou!

  Pojem droga bol pôvodne používaný pre látku, ktorá ľudí liečila. Dnes sa droga stala látkou, ktorá ľudí ničí. A preto je lepšie niečo o nej  vedieť, ako sa tváriť, že neexistuje.                                                          Pod týmto heslom sme v ŠKD odštartovali týždeň aktivít v boji za život bez drog. Deti sa oboznámili s nebezpečenstvom, ktoré číha na človeka po „priateľstve“ s týmito látkami. Svoje NIE výtvarne vyjadrili  pri tvorbe plagátov. Pozreli si dokumenty a vypočuli si príbehy ľudí, ktorí nad závislosťou zvíťazili. To, že drogy zmenia nielen dušu, ale aj telo človeka mali možnosť porovnať z rôznych fotografií. Symbolickým zlomením cigarety deti vyjadrili svoj postoj k tomuto problému. Bodku za všetkými aktivitami dal futbalový zápas.  A veta , Moja mama mi sľúbila, že prestane fajčiť, dala zmysel  celému  týždňu.

Viac vo fotogalérii TU

Európsky týždeň boja proti drogám na 1. stupni

 

Každoročne je tretí novembrový týždeňvyhlásený za ,,Európsky týždeň boja proti drogám.“, ktorý je zameraný na problematiku drog a prevencie drogových závislostí. V rámci tohto týždňa  sme  na prvom stupni  zorganizovali množstvo aktivít a celý týždeň sa niesol v duchu hesla“ Cvičíme a športujeme, na drogy my nesiahneme“.  „Päťkári“ opäť ukázali, že drogy v ich  živote nemajú miesto.

Viac vo fotogalérii TU

 

 

1 2 3 29