Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni

Na počesť P.O.Hviezdoslava sa každý rok koná súťaž v recitácii poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Aj žiaci prvého stupňa sa dňa 7.03.2018 do tejto súťaže zapojili. Potešili nás výberom pekných textov a tak sme sa mohli prežiť príjemné popoludnie.

Porota udelila ocenenia týmto recitátorom:

Próza:   1. Jakub Eroglu 2.A

2. Peter Badida 4.A

3. Pavol Lešňanský 4.B

 

Poézia:   1. Sofia Demčáková 3.A

2. Marek Pavlík 3.A

3. Martin Bali 4.B

Výhercom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

                         Mgr. Mária Adamová

 

Viac vo fotogalérii TU