Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26.septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.

Pri príležitosti tohto dňa si žiaci 5. až 9. ročníka pod vedením vyučujúcich cudzích jazykov a Žiackej školskej rady obliekli tričká a mikiny s anglickými, francúzskymi, nemeckými, ruskými a španielskymi textami. Úlohou žiakov bolo vedieť preložiť text na svojom tričku do slovenčiny, a potom ho preložiť ešte do iného cudzieho jazyka. Nechýbali ani spoločné fotky tried, ktoré je možné si pozrieť v galérii. /JŠ/

Začiatok školského roka 2019/2020

V pondelok 02.09. 2019  sa aj na  našej škole rozozvučal zvonec, ktorý signalizoval, že letnej  rozprávke je už koniec. Škola otvorila svoje brány pre kŕdeľ  všakovakých detí letiaci ako vtáci z prázdnin.

Na školskom ihrisku sa zišli všetci – deti, mamky, babky, ba aj ich kamarátky.

Naši milí žiaci  hrdo stáli v pozore a počúvali aj pozerali, čo je v našej škole nové, že sa zmenil pán riaditeľ a aj pani zástupkyne. Poprajme im všetko dobré, nech nás vedú z dobrej vôle a my slušné detičky nosme domov „jedničky“. /DCH/

Viac vo fotogalérii TU