Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni ZŠ

Dňa 26.03.2019 sa uskutočnilo školské kolo 65. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni.

Tak, ako po mnohé roky, sa tejto súťaže zúčastnili žiaci druhého až štvrtého ročníka. Súťažilo 12 žiakov v 1.kategórii.

Žiaci nám opäť ukázali silu umeleckého slova a lásku k materinskému jazyku. Víťazi postupujú na okresné kolo. Držíme im palce.

Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín:

I.kategória (poézia)                           I.kategória (próza)

1. Sofia Demčáková   4.A                 1. Liliana Petrová   2.B

2. Terézia Jaciková   3.A                  2. Vanda Pavlíková  2.B

    Nela Chvostaľová  2.B   

3. Katarína Šimková   4.A

   Jakub Dominik Balog  3.A       

                                                                                      

                                                     BLAHOŽELÁME!       

/AJ/

Zápis do prvého ročníka

Vážení rodičia!

Pre zápis prvákov na  školský rok 2019/2020  je pripravené elektronické prihlasovanie detí do 1. ročníka ZŠ. Elektronickú prihlášku nájdete nižšie  Prosíme Vás o vyplnenie. Ak nám donesiete vyplnenú a vytlačenú prihlášku, urýchlite proces zápisu.

Ak je dieťa zverené do starostlivosti len jednému z rodičov, prosíme, aby ste priniesli súdne rozhodnutie.

Protokol a prihláška k  zápisu

Deň vody – 22.marca 2019

dňoch 20. a 21. marca 2019 sa žiaci 1. stupňa ZŠ zúčastnili vodárenskej výstavy v Michalovciach:,,Všetko o pitnej vode a súčasných technológiách na jednom mieste.“ Žiaci si prezreli expozíciu, ktorá im hravou formou priblížila základné informácie o vode a práci pracovníkov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Expozícia   začala ukážkou dvoch druhov studní používaných v minulosti na Zemplíne.Z prvej, klasickej, sa čerpala voda pomocou vedra zaveseného

na reťazi, a to otáčaním kolesa. Druhá studňa, známa pod miestnym názvom žurav, používala na čerpanie vody vahadlo.

Súčasťou expozície   boli súčasné čerpacie zariadenia, technológie používané

pri výstavbe vodovodov, ukážky porúch, ktoré vznikajú na potrubiach, ale aj jedinečné sklenené potrubia staršieho dáta. Dodnes sa nimi zásobujú pitnou vodou napríklad obyvatelia obce Krčava. Ponuka expozície uzatvorilo premietanie filmov a výstava fotografií s vodárenskou tematikou.

Výstava sa žiakom veľmi páčila a odniesli si z nej veľa zaujímavých informácií  o vode a malé darčeky. Aj takto sme si pripomenuli, že voda je to najcennejšie čo máme na našej planéte. /AJ/

Viac vo fotogalérii TU

 

PRÁZDNINY S DEDUŠKOM

V rámci mesiaca knihy sa žiaci IV. A triedy dňa 22.03. 2019 zúčastnili besedy v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach o knihách Slovensko krajina plná tajomstiev  s podtitulom  ,, Prázdniny s deduškom 1, 2 “.

V knihe ,,Prázdniny s deduškom 1“ objavili   5 výnimočných lokalít  Slovenska.  Dozvedeli sa  o ,,čipkovaných domčekoch“ v Čičmanoch, o tajomstve pltníckych mušličiek na klobúkoch pltníkov na Dunajci, prešli sa po zbojníckych chodníčkoch – objavili Jánošíkove diery, Kremnicu a jej jedinečné gotické budovy, oprášili si vedomosti o Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

V pútavom rozprávaní spoznali viaceré zaujímavosti, ku ktorým sa viažu aj rôzne povesti a legendy.

Aj takouto  hravou formou   môžeme v deťoch  budovať  vrúcny vzťah k domovskej krajine svojich rodičov – ku krajine, v ktorej žijú ich starí rodičia a ďalší príbuzní./BG/

Viac vo fotogalérii TU

Šantenie na ľade

Učiteľky prvého stupňa  v spolupráci s HK Mládež Michalovce zorganizovali v piatok  8. marca  pre žiakov 1. stupňa  a zároveň škôlkarov z MŠ na Školskej ulici akciu pod názvom  “ Šantenie na ľade“. Na úvod  si zmerali sily  malí hokejisti  prvého stupňa v zápase proti deviatakom a predviedli sa aj  deviatačky – mažoretky. Zimný štadión sa zaplnil vílami, princeznami, čarodejnicami, rytiermi, hokejistami a inými rozprávkovými postavičkami.  Spoločnosť im robil aj maskot Foxy, s ktorým sa chcel každý odfotiť. Školáci a škôlkari  si zasúťažili v korčuliarskej zdatnosti a najzaujímavejšie masky boli ocenené sladkosťami a vecnými cenami. /MK/

Kuba – dve tváre slobody

Žiaci II. stupňa sa dňa 05. 03. 2019 zúčastnili v rámci  celoštátneho vzdelávacieho projektu Svet okolo nás programu Kuba – dve tváre slobody.  Žiaci sa prostredníctvom zaujímavého videa, fotografií, schém, animácií doplnených autentickou hudbou  preniesli  na najväčší karibský ostrov na Kubu. Spoznali jej históriu, prírodu, charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho zvyky a bežný život, problémy hospodárstva Kuby. Akcia bola prínosom tak pre pedagógov, ako aj žiakov. V závere programu bola diskusia kde žiaci kládli zaujímavé otázky. Organizátorom projektu ďakujeme a tešíme sa na ďalšie zaujímavé cestovanie po našej planéte.  /MV/

1 2