Zber papiera

Jednou s ekologických aktivít v škole je pre žiakov aj zber papiera. Ku koncu kalendarného roka 2018 pán riaditeľ ocenil najúspešnejších žiakov, ktorí sa zapojili.

Ocenení boli: J. Šenkeřik 9.A za 765 kg, N. Chvostaľová 2.B za 439 kg, T.Ronďoš 8.B za 359 kg, Ronďošová 6.B za 328 kg a D. Guzej 7.B za 205 kg. Žiaci si prebrali ceny z rúk p. riaditeľa L. Vjesta.

 

Najúspešnejšou triedou je 9.A s 1760 kg. Nasleduje 2.B s 539 kg a 8.B zo 409 kg.

Blahoželáme všetkým ocenením.

Aj v roku 2019 bude pokračovať zber papiera. Papier môžete odovzdať každú stredu v čase 7.00 – 10.00 pri zadnom vchode do kuchyne.

Viac vo fotogalérii TU