Vedecko-technické centrum Košice

29.11.2018  bol krásny slnečný deň. Žiaci ôsmeho ročníka sa vybrali vlakom do Technického múzea v Košiciach. V interaktívnych miestnostiach Vedecko- technického centra si na jednotlivých stanovištiach osvojovali poznatky z optiky, mechaniky, akustiky, magnetizmu. Upevnili si poznatky aj z matematiky a biológie.

Plní nových zážitkov sa vrátili domov a chcú si niektoré pokusy sami zopakovať na hodine fyziky./KK/