Vianočná akadémia a hodnotiace zhromaždenie žiackej samosprávy

21. 12. 2018 žiaci našej školy sa stretli na spoločnom zhromaždení, ktoré pre nich, už tradične, zorganizovala žiacka samospráva. Znela vianočná hudba, spev, vinše, aj vtipné slovo. Ozýval sa smiech v spoločných hrách a v tanci a naši športovci predviedli ukážky svojich fyzických zručností v gymnastických vystúpeniach. A to všetko v rámci vianočnej akadémie, ktorú si pripravili žiaci v spolupráci s triednymi učiteľmi. Na záver boli najúspešnejší žiaci v tomto školskom roku ocenení zlatým zvončekom, ktorý udeľuje riaditeľ školy za úspešnú prácu, reprezentáciu školy, či iné výrazné aktivity.

Žiacka samospráva ďakuje všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na vydarenom podujatí, blahoželá všetkým oceneným, praje pekné prázdniny a veľa úspechov v novom roku 2019! /EL/

Vianočná akadémia žiakov I. stupňa

Tíško prichádza do našich príbytkov  vianočný čas.

Najväčšiu radosť z krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom a tancom, šťastné a veselé  vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka vianočnou besiedkou.

Tradičným vianočným programom s neopakovateľným čarom prichádzajúcich Vianoc sa predstavili

aj tohto roku dňa 17.12.2018 pedagogickí pracovníci so svojimi žiakmi. V priestoroch školskej jedálne

pripravili pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy pekný kultúrny program.

Na akadémii nechýbala ani vianočná burza, na ktorej si mohli rodičia zakúpiť vianočné dekorácie a vianočný punč.

Všetci, ktorí sa tohto večera zúčastnili si odniesli dobrú náladu a pocit hrdosti na svoje deti.

Prajeme našim deťom a ich rodičom šťastné a pokojné Vianoce a veľa zdravia, spokojnosti a lásky v novom roku.

Učiteľky a vychovávateľky I.stupňa

Video zostrih

Fotogaléria TU

Na stretnutí s Orlím Pierkom

V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti deti zo školského klubu v spolupráci so ZKGZ a 3.A v novembri pripravili pre predškolákov  „Rozprávkové dopoludnie v škole“ pod názvom Orlie Pierko.

V indiánskej osade sa stretli s Orlím Pierkom a jeho sestričkou Srnôčkou. Spoločne si prečítali príbeh Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam a pozreli rozprávku Veľký úlovok. Zaujímavá bola pre deti aj výstavka, ktorej súčasťou boli rôzne mapy, fotografie i knihy. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí zo života Indiánov  a v tvorivých  dielňach si zhotovili indiánske čelenky.

Predškolákov potešilo aj pexeso, ktoré vyrobili deti zo školského klubu. Práca s detským čitateľom je veľmi vďačná, pretože majú úžasnú schopnosť stotožniť sa s hlavnými hrdinami i prostredím, v ktorom sa príbeh odohráva.

Na záver sa rozlúčili indiánskym pozdravom. /IS/

Geografická olympiáda – školské kolo

Dňa 14. 12. 2018 si žiaci 5. až 9. ročníka preverili získané vedomosti v školskom kole Geografickej olympiády. Úlohy vypracovávali  v teoretickej a praktickej časti.  Všetkým úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády blahoželáme. Na okresné kolo Geografickej olympiády postupujú títo  žiaci:

 

 

Jakub Dobiáš z 5. B triedy                                                                                         

Matej Karšňak zo 6. B triedy

Viliam Kurila z 8. B triedy. /MV/

Stromček dobrých skutkov

Dňa 12.12.2018 sme vzácnu návštevu mali, do 1.A predškoláci zavítali. S PERINBABOU , SNEHOVOU VLOČKOU a anjelikmi sa zoznámili, aj snehuliakov si postavili. O vianočnom stromčeku si príbeh vypočuli a na každú otázku odpoveď vedeli. Veľmi sa tešili, keď ho „srdiečkami s dobrými skutkami“  zdobili. Na záver im snehové vločky zatancovali a výstavku rozprávkových kníh ukázali.   /MA/

Viac vo fotogalérii TU

Vianočná ikebana

Súťaž v aranžovaní vianočnej ikebany sa konala 13. 12. 2018 v priestoroch jedálne školy. Zúčastnilo sa deväť tried ročníkov 5 až 9. Triedy sa prezentovali  v trojčlenných družstvách. Zvíťazil kolektív 8. A triedy, na druhom mieste sa umiestnili žiaci 9. A  a tretie miesto získala trieda 5. A.  Cenu riaditeľa školy získala 9.B. Tento rok boli  ikebany mimoriadne pekné, a preto všetci súťažiaci získali sladkú odmenu. Ikebany  sú vystavené vo vestibule školy. Pred prázdninami si nimi jednotlivé družstvá skrášlia svoje triedy./ZK/

Viac vo fotogalérii TU

1 2