Prvé drobné krôčiky k zmenám areálu školy

Jedného krásneho slnečného dňa, v kalendári označenom ako piatok 13. 10. 2018, sa na

základe dobrovoľnej práce zamestnancov našej školy začalo postupne meniť prostredie prvého átria v našich priestoroch. Po nevyhnutných terénnych úpravách spojených s rekultiváciou pôdy sa pristúpilo k samotnej zmene tváre átria formou výsadby okrasných rastlín a stromčekov. Ich prirodzená krása bola ešte podčiarknutá aplikáciou dekoratívneho štrku, ktorý bol použitý nielen na chodník pretínajúci daný priestor. Na steny átria boli na niektorých miestach pripevnené drevené

palety, ktoré budú v budúcnosti slúžiť na umiestnenie črepníkových dekoratívnych rastlín. Práce aj s ohľadom na počasie postupne pokračujú už nielen na báze dobrovoľnej práce našich zamestnancov, ale aj za pomoci žiakov v rámci hodín na to určených. Všetky tieto aktivity smerujú postupne k jedinému cieľu, a to zútulniť a prinavrátiť život aj zvyšným priestorom, ktoré sú na našej škole./MM/

Viac fotografii TU

 

Som veľmi rád, že sa aj takouto formou darí zveľaďovať okolie našej školy. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa dobrovoľne zapojili do týchto prác. Osobitne by som chcel poďakovať p. Ing. Pavlovi Argalášovi ako aj p. Ing. Marte Mojsejovej za nezištnú pomoc pri realizácii úprav školy.

Mgr. Ladislav Vjest

      riaditeľ školy

Riaditeľské voľno

Riaditeľ základnej školy v zastúpení PaedDr. Uchaľ Jozef oznamuje,  že na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 odst. 5,  dňa  29.10.2018 /pondelok/ udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín začne  05.11.2018.

Jesenná vychádzka

Tohtoročné krásne jesenné počasie sme v piatok 19. októbra s našimi piatakmi a šiestakmi využili na dlhšiu vychádzku do mesta Sobrance. Namierené sme mali do Sobraneckých kúpeľov, kde sme sa prešli po náučnom chodníku, ktorým nás sprevádzala príjemná lesníčka Ing. Lucia Miňová.

Netradičnou organizačnou formou sme spojili obsah učiva predmetov biológia, geografia a telesná výchova. Žiaci si zopakovali niektoré typy krajín mierneho podnebného pásma. Najviac sme sa zamerali na mokrade, listnaté a zmiešané lesy. Pri prechádzke spojenej s pekným výkladom sme mali niekoľko zastávok, kde sme si spoločne zopakovali význam lesa, najčastejšie sa vyskytujúce listnaté a ihličnaté dreviny v lese, vymenovali sme si chránené a veľmi významné druhy stavovcov a bezstavovcov žijúcich v našom okolí. Vychádzka mala nielen vzdelávací charakter, ale aj výchovný a humánny, keďže sme si spoločne prečítali modlitbu k Zemi a tiež už všetci vieme prečo je sv. Hubert patrónom lesníkov a poľovníkov. Veľmi pekný jesenný slnečný deň sme spoločne využili na zbierku jesenných plodov a semien, keďže nás čaká jesenná výzdoba priestorov školy.

Príjemným relaxom v závere vychádzky boli vlastnoručne vyfarbené drevené medailónky, ktoré sme si odniesli domov ako suveníry a ochutnávka pramenitej liečivej vody na čistinke. Určite to nebola naša posledná vychádzka v tomto šk. roku, ktorá bola vydarená a splnila svoj cieľ. /VC/

Fotogaléria TU

DEŇ STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY

9.10. 2018 sa žiaci 9. A triedy zúčastnili vrámci profesijnej orientácie Dňa SZŠ. Akcia sa konala na Námestí osloboditeľov. Žiaci mali možnosť dať si zmerať krvný tlak, množstvo tuku a hladinu cukru v krvi, vyšetriť krvnú skupinu, zhliadnuť ukážku aj vyskúšať si podať prvú pomoc a iné.

Počas akcie žiaci spoznali v študentoch SZŠ aj našich bývalých žiakov. Dúfame, že aj účasť na tejto akcii pomôže  deviatakom správne sa rozhodnúť pre  budúce povolanie. /ZK/

Tajomstvá vesmíru

Dňa 9.10.2018 sa prváci a druháci našej školy  vybrali spoznávať tajomstvá vesmíru do Hvezdárne na Hrádku v Michalovciach. Prostredníctvom výkladu, prezentácie a zaujímavých videí  sa dozvedeli zaujímavé poznatky o vesmíre, kozmonautoch, kozmických lodiach a staniciach.  Nakoniec sa na Slnko pozreli aj cez skutočný ďalekohľad. Keďže aj počasie nám prialo, strávili sme krásne jesenné predpoludnie. /MK/

Viac vo fotogalérii TU

1 2