Deň jablka

Jabloň je najrozšírenejší ovocný strom na svete. Jeho plody sú mimoriadne bohaté na vitamíny a stopové prvky. Aby sa na toto výborné ovocie nezabudlo, v októbri oslavuje svoj deň. Preto aj my prváci sme sa rozhodli, že 25.októbra budeme mať „ JABLKOVÉ UČENIE .“Najprv sme sa o jabĺčku dozvedeli veľa zaujímavostí, hľadali v ňom písmená, počítali jablkové príklady, maľovali a nakoniec sme jabĺčko i ochutnali. Tento deň bol pre nás príjemným spestrením. /MA/

Viac vo fotogalérii TU

Európsky deň jazykov

26.septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov. Je to deň, keď sa v Európe vyzdvihuje jej jazyková rozmanitosť. Zároveň sa pripomína význam učenia sa cudzích jazykov.

Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že sa pripájame k týmto oslavám. Tento rok si každá trieda vybrala krajinu a v tento deň prišli žiaci oblečení  vo farbách jej vlajky.  Zároveň sa  naučili zopár slov z jej jazyka. Tieto potom spoločne ako trieda odprezentovali.

O víťaznú priečku sa delia triedy 5.B, 7.B a 9.B. V mene žiackej samosprávy a vyučujúcich cudzích jazykov víťazom  srdečne blahoželáme! /JŠ/

Prvé drobné krôčiky k zmenám areálu školy

Jedného krásneho slnečného dňa, v kalendári označenom ako piatok 13. 10. 2018, sa na

základe dobrovoľnej práce zamestnancov našej školy začalo postupne meniť prostredie prvého átria v našich priestoroch. Po nevyhnutných terénnych úpravách spojených s rekultiváciou pôdy sa pristúpilo k samotnej zmene tváre átria formou výsadby okrasných rastlín a stromčekov. Ich prirodzená krása bola ešte podčiarknutá aplikáciou dekoratívneho štrku, ktorý bol použitý nielen na chodník pretínajúci daný priestor. Na steny átria boli na niektorých miestach pripevnené drevené

palety, ktoré budú v budúcnosti slúžiť na umiestnenie črepníkových dekoratívnych rastlín. Práce aj s ohľadom na počasie postupne pokračujú už nielen na báze dobrovoľnej práce našich zamestnancov, ale aj za pomoci žiakov v rámci hodín na to určených. Všetky tieto aktivity smerujú postupne k jedinému cieľu, a to zútulniť a prinavrátiť život aj zvyšným priestorom, ktoré sú na našej škole./MM/

Viac fotografii TU

 

Som veľmi rád, že sa aj takouto formou darí zveľaďovať okolie našej školy. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa dobrovoľne zapojili do týchto prác. Osobitne by som chcel poďakovať p. Ing. Pavlovi Argalášovi ako aj p. Ing. Marte Mojsejovej za nezištnú pomoc pri realizácii úprav školy.

Mgr. Ladislav Vjest

      riaditeľ školy