Babičkina záhrada

Veselú mám kamarátku, sukničku vždy nosí krátku. Azda zbiera stromom listy, konáre im smelo čistí. Opreteky s vetrom lieta, šiel by s ňou aj na kraj sveta. Zaspievam jej večer pieseň, prezradím vám, je to……..Uhádli ste? Áno, je to jeseň.

Jeseň je čarovné obdobie plné farieb a dozrievajúcich plodov. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Ulice sú plné opadaného lístia, ktoré vytvára farebné koberce. Aj záhrady nám vydali svoje bohatstvo. Preto sa rozhodli žiaci 1. stupňa , ich učitelia a ŠKD zrealizovať výstavku pod názvom „ Babičkina záhrada.“ Jej brány sme otvorili 22. októbra pri vchode do budovy našej školy a celý týždeň sme sa mohli pokochať  krásnymi výtvormi.

A toto sú naši víťazi:

1.A   Xénia Pavlíková, Jakub Bechner

1.B   Natália Trčková, Samuel Roháľ

2.B   Lenka Belušáková, Lili a Viki Petrová

3.A   Michal Čuvan, Natália Krivdová, Terezka Jaciková

4.A   Sofia Demčáková, Katka Šimková

Samozrejme všetci  ostatní zapojení sa môžu tešiť na sladkú odmenu. Oceneným srdečne blahoželáme a všetkým, ktorí prispeli k nádhernej výzdobe školy, ďakujeme.  /MA/

Viac vo fotogalérii TU

Škola roka 2017/2018

26.10.2018 v Detve  naša škola  prebrali ocenenie Škola roka v celoštánej súťaži aktivity škôl v športe. Skončili sme na 5.mieste. v kategórii škôl nad 300 žiakov. Cenu prebrala pani učiteľka Hajdúková a Dávid Čižmár, majster Slovenska v gymnastickom štvorboji /RH/. 

 

 

Naši žiaci v reprezentácii SR do 15 rokov

V polovici októbra prebehli prvé zrazy mládežníckej hokejovej  reprezentácie do 15 rokov.

Od 15. do 17. októbra 2018 sa takéto stretnutie  konalo v Humennom. Zúčastnili sa ho aj hráči HK Mládež Michalovce  –  2 naši súčasní žiaci a jeden bývalý žiak  (Sebastián Štekláč, Martin Kočiš a Samuel Solenský).  Sú to nielen skvelí športovci, ale aj výborní žiaci.

Sme na nich hrdí a veríme, že sa v reprezentácii presadia a nazbierajú potrebné skúsenosti.

Blahoželáme!

/MB/

Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

25.októbra 2018 sa naši deviataci zúčastnili prezentácie stredných škôl s názvom Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch športovej haly GPH. Zaujímavými a aj praktickými prezentáciami sa predstavilo 16 stredných škôl v pôsobnosti KSK, zástupcovia ÚPSVaR. Budúci stredoškoláci získali prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v najbližšom regióne.

Zúčastnili sa aj na Dni otvorených dverí na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach a na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach./MB/

Školský klub detí v novom šate.

Mali vaše deti dnes náročný deň? Potrebujú si oddýchnuť a zrelaxovať po náročnom dopoludní?  Vo vynovenom školskom klube si určite prídu na svoje.                                  Vymaľované priestory, nové lavice a trochu farby dali nový nádych aj našim triedam. Odpočinková zóna s pohovkou a sedacími vakmi, množstvom nových kreatívnych hračiek, stavebníc, skladačiek a spoločenských hier,  umožní  vašim deťom stráviť popoludnie v kultúrnom prostredí a priateľskej atmosfére pod dohľadom kvalifikovaných vychovávateliek.

Plán činnosti, ktorý sa riadi výchovným programom je rôznorodý a vychádza hlavne zo záujmov detí. Aktivity sú zamerané na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pri ich výbere sú zohľadnené individuálne dispozície a osobné záujmy dieťaťa. Prostredníctvom rôznych činností a aktivít sa snažíme:

– poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu

– učiť deti aktívne oddychovať

– pomáhať deťom realizovať činnosti, ktoré ich zaujímajú

– podporovať u detí vytváranie priateľských vzťahov s rovesníkmi

– podporovať tvorivosť detí

– učiť deti samostatne sa rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia

V rámci voľnočasových aktivít okrem tried využívame areál školského ihriska, multifunkčné ihrisko, pravidelne navštevujeme školskú knižnicu  a staráme sa o bylinkovú záhradku.

Príprava na vyučovanie spočíva nielen v písomnom vypracovaní domácich úloh, ale aj v rôznych didaktických hrách zameraných na postreh, pamäť a logické myslenie.                Naším cieľom je, aby vaše deti boli spokojné a šťastné. /IS/

Viac vo fotogalérii TU

Deň jablka

Jabloň je najrozšírenejší ovocný strom na svete. Jeho plody sú mimoriadne bohaté na vitamíny a stopové prvky. Aby sa na toto výborné ovocie nezabudlo, v októbri oslavuje svoj deň. Preto aj my prváci sme sa rozhodli, že 25.októbra budeme mať „ JABLKOVÉ UČENIE .“Najprv sme sa o jabĺčku dozvedeli veľa zaujímavostí, hľadali v ňom písmená, počítali jablkové príklady, maľovali a nakoniec sme jabĺčko i ochutnali. Tento deň bol pre nás príjemným spestrením. /MA/

Viac vo fotogalérii TU

Európsky deň jazykov

26.septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov. Je to deň, keď sa v Európe vyzdvihuje jej jazyková rozmanitosť. Zároveň sa pripomína význam učenia sa cudzích jazykov.

Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že sa pripájame k týmto oslavám. Tento rok si každá trieda vybrala krajinu a v tento deň prišli žiaci oblečení  vo farbách jej vlajky.  Zároveň sa  naučili zopár slov z jej jazyka. Tieto potom spoločne ako trieda odprezentovali.

O víťaznú priečku sa delia triedy 5.B, 7.B a 9.B. V mene žiackej samosprávy a vyučujúcich cudzích jazykov víťazom  srdečne blahoželáme! /JŠ/

1 2