Koniec školského roka 2017/18

Keď končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy. Zostali tu iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy. Tu v ušiach Ti znie ozvena krokov, zatváraš krásnych deväť rokov…

V živote človeka sú okamihy, ktoré sa natrvalo zapíšu do jeho pamäte. Jedným z takých je bezpochyby aj ukončenie základnej školy, ktorá je pomyselným odrazovým mostíkom v skoku do  ďalšieho života.

Aj na našej základnej škole na Školskej ulici sa so žiakmi deviateho ročníka a nielen s nimi prišli rozlúčiť ich učitelia, vychovávatelia, ale aj vedenie školy. Žiakom sa prihovoril aj pán riaditeľ Mgr. Ladislav Vjest, ktorý po svojom príhovore odmenil najúspešnejších žiakov a športovcov, ktorí  našu školu tento rok úspešne reprezentovali.

Príhovor  deviatakov, vyvolal  v nás úsmevné spomienky, ale vohnal aj slzičky do očí, ktoré znamenali, že nám budú chýbať a veríme, že rovnako aj my im.

Kde sa niečo končí, iné začína a tak sa s optimizmom lúčime so žiakmi a tešíme sa na prichádzajúce dvojmesačné prázdniny.

Všetkým želáme krásne leto plné nových zážitkov.

Fotografie TU