Deň vody

V piatok 23. marca sme si spoločne na našej škole pripomenuli význam vody na planéte Zem pre život. Aj keď je oficiálny svetový Deň vody 22. marca, my sme sa tejto významnej a stále aktuálnej téme venovali v daný piatok. Žiaci boli oblečení v modrom a všetci sme sa tak trošku cítili ako kvapky vody. Spoločne sme vyzdobili priestory školy, kde prevládala modrá farba. Do aktivít boli zapojení žiaci všetkých ročníkov. Pripravené aktivity, prezentácie, projekty a vlastné zistenia o látke zvanej voda si žiaci navzájom prezentovali a referovali. Piataci na hodinách biológie pripravovali projekty na tému „Voda ako životný priestor organizmov.“ Šiestaci skúmali fyzikálne vlastnosti vody, siedmaci význam vody pre ľudský organizmus. Ôsmaci zisťovali tvrdosť vody na hodine chémie. Žiak Dárius Kysel nám názorne predviedol jednu z metód čistenia vody – filtráciu.

Ešte stále naše žiačky – deviatačky nás sprevádzali celou pripravenou akciou. Na školskej chodbe ponúkali ochutnávku rôznych druhov slovenských minerálnych vôd. Bol to skvelý deň, ktorý sme s niektorými žiakmi ešte zavŕšili exkurziou vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Chválime a ceníme si prácu každého, kto sa zapojil do aktivít na daný deň. Bolo super a na ďalší rok si to určite zopakujeme.

Mgr. Viera Čuvanová