Škriatkovia pomáhajú škôlkarom

Pošta! Pošta! Týmito slovami sa prihovoril škriatok Poštárik škôlkarom. Aj kamarátov so sebou vzal a spolu s nimi im balík odovzdal. Spoločne im úlohu dali, aby si knižky prečítali,  obrázky o škriatkoch nakreslili a pekné meno pre nich vymysleli. Škôlkari sa potešili aj záložkám, ktoré im škriatkovia darovali.

Mgr. Mária Adamová

Viac vo fotogalérii TU

Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni

Na počesť P.O.Hviezdoslava sa každý rok koná súťaž v recitácii poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Aj žiaci prvého stupňa sa dňa 7.03.2018 do tejto súťaže zapojili. Potešili nás výberom pekných textov a tak sme sa mohli prežiť príjemné popoludnie.

Porota udelila ocenenia týmto recitátorom:

Próza:   1. Jakub Eroglu 2.A

2. Peter Badida 4.A

3. Pavol Lešňanský 4.B

 

Poézia:   1. Sofia Demčáková 3.A

2. Marek Pavlík 3.A

3. Martin Bali 4.B

Výhercom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

                         Mgr. Mária Adamová

 

Viac vo fotogalérii TU