Prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu

ZŠ Školská 2, Michalovce v zastúpení riaditeľa školy Mgr. L. Vjesta, dáva na vedomie, že v dňoch 30.01 – 1.02.2018 vrátane,  bude  prerušený vzdelávací proces a prevádzka z dôvodu ochorenia chrípkou na základe usmernenia č.  15/2005 – R z 31.10.2005  čl. 5 ods. 2.

Vyučovanie sa začne 5.02.2018