Timravina studnička

Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť,  prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov – toto je poslaním súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy.

Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

24.11.2017 sa uskutočnil v Lučenci už 21.ročník celoslovenskej súťaže Timravina studnička. Našu školu úspešne reprezentovala Renátka Pištejová, žiačka 7.B triedy. Srdečne blahoželáme.

Mgr. Irena Vargová

Olympiáda SJL

29.11.2017 sa na ZŠ, J.Švermu 6, Michalovce uskutočnilo obvodové kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala Bianka Macková z 9. B triedy. V silnej konkurencii obsadila 2. miesto.

Srdečne blahoželáme

Mgr. Irena Vargová