Ako sa siedmaci na chvíľočku vysokoškolákmi stali

Posledný novembrový deň sa žiaci VII. A spolu s pedagógmi vybrali vlakom na exkurziu do Prešova a navštívili Prešovskú univerzitu. Tam sa na Fakulte humanitných a prírodných vied stali na chvíľu vysokoškolákmi.

V sprievode pána prof. PhDr. J. Pavelku, CSc. si pozreli priestory v Centre edukácie a popularizácie techniky. V jednotlivých dielňach sa oboznamovali s premetom technika tak, ako študujú budúci pedagógovia.

Sami zažili  a vlastnými rukami si vyskúšali všetko, čo sa študenti fakulty učia v praktickej časti.

Zoznámili sa s robotom, spoznávali vnútro pračky, mikrovlnky a iných technických vecí, ktoré doma majú. Skúsili si  prácu s drevom –  na frézach, priamočiarych pílach. Obrovským zážitkom bola práca na 3D tlačiarni.

Plní zážitkov a malej guľovačky sa šťastlivo vrátili domov.

PaedDr. Katarína Kamasová

Viac vo fotogalérií TU