Záložka do knihy spája školy

Do 8. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy sa zapojili aj žiaci 1. stupňa so svojimi tr. učiteľkami.

Spojili príjemné s užitočným a strávili tak hodinku pri tvorivej práci, kde vyrábali knižné záložky pre žiakov z partnerskej školy zapojenej do tohto projektu.

Predlohou bola téma „Tajuplný svet knižných príbehov „a inšpiráciou rozprávkové knihy z fondu knižnice.

Mgr. Mária Adamová

Viac vo fotogalérii TU

Jabĺčkový deň

Vedeli ste, že aj jablká majú svoj deň? Presnejšie pôvodné odrody jabĺk. 21.október je vyhlásený za Deň jabĺk. Tento deň sme si pripomenuli aj my a to ochutnávkou zdravých jabĺčok, chutných jablkových koláčov  a plnením zaujímavých  úloh a aktivít.

Žiaci boli jabĺčkovým dňom nadšení, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo.

Viac vo fotogalérii TU

Deň mladých hasičov

Dievčatá z našej školy, členky hasičského zboru  Plamienok, sa zúčastnili Dňa mladých hasičov na Vinianskom jazere  06.10.2017.  Po dlhej príprave v krúžku zúročili svoje vedomosti a schopnosti na súťažných stanovištiach  a Plamienok  A  získal 3.miesto v okrese a Plamienok B si vydobyl 6.miesto.

Máme z toho veľkú radosť a dievčatám gratulujeme.

Mgr. B. Tóth

Fotofaléria TU

Návšteva Hvezdárne

Žiaci 1.,2. a 3. ročníka sa na návštevu hvezdárne v Michalovciach  veľmi tešili. Konečne nadišiel túžobne očakávaný deň 9. a 10.10.2017 – deň exkurzie.
Naša návšteva hvezdárne pozostávala z dvoch častí.
Prvú časť sme absolvovali v prednáškovej miestnosti. Usadili sme sa v pohodlných stoličkách a pani Mgr. Lívia Luteranová nám porozprávala o Mesiaci a a mesačných fázach. Žiakom 1. ročníka o orientácii sa v prírode. Neskôr nám pustila rozprávku.
Po skončení rozprávky sme sa presunuli do pozorovacej miestnosti, kde sme pozorovali SLNKO.
Obohatili a prehĺbili sme si vedomosti a poznatky týkajúce sa VESMÍRU.
Ďakujeme za krásny deň plný zážitkov.
Mgr. Katarína Šlinská
Viac vo fotofalérii  TU