Európsky deň jazykov na prvom stupni

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov. V tento deň študenti v celej Európe svojimi aktivitami oslavujú jazykovú rozmanitosť a podporujú jazykové vzdelávanie.

Aj učitelia 1. stupňa našej školy si pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity. Žiaci si pozreli ukážky tancov rôznych krajín Európy. Zatancovali si na tóny španielskeho tanca – flamenco. Pripravili si tradičný taliansky dezert tiramisu. Poznávali vlajky európskych krajín, hádali význam slov z rôznych európskych jazykov, zhotovovali plagáty .

Žiakom sa tento deň veľmi páčil, pretože ho strávili aktívne, tvorivo a zábavne.

Viac TU

26. september v znamení Európskeho dňa jazykov

Stalo sa už tradíciou, že 26. septembra sa naši žiaci, pod vedením žiackej samosprávy, pripájajú k celoeurópskej oslave svetových jazykov.

Súťažením v jazykových hrách si žiaci vyskúšali svoje jazykové vedomosti, zručnosti, ako aj pozorovacie schopnosti. V súťažiacich skupinách zazneli jazyky, ktoré sa žiaci učia v našej škole, teda anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk, ale aj iné jazyky z rôznych kontinentov sveta, ba aj znaková reč.

Víťazom sa stali naši najmladší, 5. A trieda.

V mene žiackej samosprávy a vyučujúcich cudzích jazykov víťazom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria TU

Opäť vo svojej triede …

Opäť vo svojej triede…   …Samo Solenský

Ešte pred odletom do zámoria – 14.09.2017 – nás navštívil náš bývalý žiak Samuel Solenský. S deviatakmi a ôsmakmi sa podelil o skúsenosti z „vyššieho“ hokeja, ale i potrebe vzdelávania, keďže práve zmaturoval na Pedagogickom lýceu v Liberci. Pokračovať v štúdiu chce na Univerzite v Pensylvánii, kde sa bude aj naďalej venovať hokeju.

 

Ochrana života a zdravia

V dňoch 07.- 08.09.2017 prebiehalo v našej škole za veľkej radosti detí OŽZ .                       

Vo štvrtok si v triedach žiaci ako vždy ,,nasucho,, upevnili  a zopakovali staré vedomosti.                    

  V piatok nás nádherné slniečko vyhnal von z budovy školy na stanovištia pri jazierku vo štvrti IBV Stráňany , kde sme si zopakovali novonadobudnuté  vedomosti a zručnosti a staré obnovili.

Všetci sme sa  snažili ukázať, čo dokážeme v zdravotníckej príprave, v pohybe a pobyte v prírode, dopravnej  a športovej zdatnosti, ale hlavne pri mimoriadnych situáciách.  Najviac veselosti  a súťaživosti sme prejavili na športovom stanovišti: lyžovaní okolo kužeľov nasucho, v chodení na klátikoch, preskakovaní lana… ale aj pri hľadaní názvov rastlín podľa novej aplikácie v mobile.

To bolo pohybu a zvedavosti, čo je čo! Hladní a spokojní sme sa vrátili do školy.

Fotogaléria TU

Začiatok školského roka 2017/18

      Dnes, 04.09.2017 sme slávnostne otvárali nový školský rok 2017 – 2018. Nebude taký istý ako po minulé roky. Počasie bolo všelijaké, a tak sme sa všetci zhromaždili v telocvični. Na konci radu sa zjavili nové tváre deviatakov – našich bývalých ôsmakov a na druhom konci prekvapené, čakajúce, nedočkavé a dychtivé tváričky prváčikov.
Jedných čaká náročný posledný školský rok na ZŠ a nám učiteľom a zvlášť rodičom dokázať veľa:  učiť sa, zvládnuť obrovské množstvo testov a zvlášť Testovanie 9… a najmenší začiatočníci spoznávať nové písmenká, číslice, svoje miesto v triede a pani učiteľku …a   všetci pripravení na novej štartovacej línii .
V novom školskom roku  nás všetkých privítal pán riaditeľ Mgr. L. Vjest, primátor mesta Mgr. Viliam Záhorčák  a vypočuli sme si aj príhovor  ministerky školstva SR. Prváčikov ešte osobitne v triedach privítal pán riaditeľ.
Všetci si vypočuli pokyny od triednych učiteľov na ďalší deň .
          Vitaj nový školský rok.

Fotogaléria TU