Stravovanie v šk. roku 2017/18

Vážení rodičia
Podľa vyhlášky 121/94 o školskom stravovaní je potrebné:
– zaplatiť za stravu mesačne vopred a to do 1.dňa v mesiaci.
– platiť sa môže formou trvalého príkazu, z osobného účtu v banke alebo poštovou poukážkou./nezabudnúť uviesť variabilný symbol uvedený na poukážke/

Stravu treba odhlásiť 24 hodín vopred, najneskôr do 14,00 hod.
osobne, telefonicky 056/6282916, 0911 232 055 mailom /hudakova@5zs.sk/
v prípade, že dieťa ochorie v noci, ráno nie je možné vyhlásenie zo stravy, obed si môžete vyzdvihnúť do obedára od 11,30 – do 13,30 hod..

Hromadné odhlásenie tried /výlet/ až 48 hodín vopred.

Ďakujem za porozumenie.
Hudáková Zlatica, vedúca šj

 

Poznámka: Prihláška na stravovanie v časti školská jedáleň