Veľkonočný turnaj v skladaní Rubikovej kocky

V spolupráci s vedením školy  žiacka samospráva zorganizovala pre žiakov 5. – 9. ročníka 1. ročník veľkonočného turnaja v skladaní tradičnej Rubikovej kocky. Turnaj otvoril riaditeľ školy   Mgr. L. Vjest, ktorý poprial súťažiacim veľa elánu.

Turnaj prebiehal v atmosfére tichého sústredenia, ale aj búrlivého povzbudzovania.

Žiaci súťažili v 2 kategóriách. V kategórii A predviedli svoje zručnosti  žiaci 5. – 6. ročníka, v kategórii B žiaci 7. – 9. ročníka.

Výsledky tohtoročného turnaja:

Kategória A

  1. miesto – Peter Dolinič
  2. miesto – Filip Kužma
  3. miesto – David Madaras

Kategória B

  1. miesto – Jakub Majerník
  2. miesto – Miroslav Balog
  3. miesto – Sebastián Onderčin, Patrik Kužma, Lukáš Kovaľ

Srdečne blahoželáme!

Turnaj uzavreli víťazi oboch kategórií, ktorí sa stretli v záverečnom exhibičnom kole. Jeho víťazom sa stal Jakub Majerník.

Srdečne blahoželáme všetkým súťažiacim a tešíme sa na ďalší ročník.