Vedecký jarmok

Dnes sa naše deti z 1.stupňa zúčastnili na vedeckom jarmoku, ktorý im pripravili naše skvelé pani učiteľky, PaedDr. Eva Lehocká a PaedDr. Katarína Kamasová. Z pripravených fyzikálnych a chemických pokusov boli deti nadšené. Ďakujeme.