Testovanie 9

Dňa 5. apríla sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka na našej škole.

Z dôvodu testovania je udelené riaditeľské voľno pre žiakov 5. – 8. ročníka v daný deň.

Vyučovanie pokračuje vo štvrtok.

Deň otvorených dverí

27.marca sa otvorila brána našej školy  pre budúcich prvákov  a ich rodičov. V úvode sa im predstavilo divadlo BABADLO s rozprávkou Hrnček var. Po ukončení  rozprávky sa deti presunuli do tried, kde plnili zábavné úlohy na témy Hravá angličtina, Po stopách detektíva Baltazára, Kamarát Baltík a Malý vedec. Na záver sa deti a ich rodičia stretli v školskej jedálni, kde na ne čakalo veľmi chutné pohostenie.

Svetový deň vody

22.marec je Svetovým dňom vody. V deň tohto sviatku sa stretli malí predškoláci a naši prváci. Všetci sa stali žiakmi a spoločne pracovali na téme „Voda“. Formou brainstormingu vyjadrovali svoje názory, už získané poznatky. Spoznávali hodinu čítania a matematiky hravou formou – Cesta malej kvapky Aničky a Hra na rybárov. Zábavné dopoludnie sa vydarilo a deti odchádzali do materskej školy plné zážitkov.

Orlie pierko

Lásku ku knihám prejavili naši prváci a deti z materskej školy na Školskej ulici v Michalovciach na spoločnom stretnutí , pod názvom Orlie pierko, ktoré zorganizoval Školský klub a Zemplínska knižnica GZ. Prváci ukázali, že čítanie kníh im je blízke.  Pekným plynulým čítaním z knihy sa predviedol prvák Miško Demko. Indiánsku tematiku doplnila krásna výstavka indiánskych kníh a predmetov a úlohy, ktoré boli deti pripravené.  V závere dopoludňajšieho stretnutia bola návšteva knižnice, ktorá sa nachádza v priestoroch našej školy.