Hodina zeme

Celosvetová kampaň organizovaná organizáciou WWF Hodina Zeme vyvolala u Michalovčanov veľký záujem. Olympijský klub Michalovce v spolupráci so ZŠ Školská 2 pripravili v rámci tejto kampane workshop pre deti. V piatok  24.3.2017 sa o škodlivosti svetelného znečistenia okrem žiakov 1.- 4.ročníka ZŠ Školská 2 dozvedeli aj deti IV.MŠ. Problematiku im prezentoval žiak 6.ročníka ZŠ Okružná  Ján Uchaľ.  Nové poznatky o dopade nadmerného svietenia na prírodu i človeka deti zúročili pri tvorbe plagátov s touto aktuálnou témou.

Žiakom 5.- 8.ročníka sa prihovoril RNDr.Komárek, ktorý objasnil najmä spôsoby správneho a nesprávneho svietenia a vyzval žiakov k ekologickému spôsobu života.

V sobotu večer  25.3.2017 sa Michalovce zhasnutím verejného osvetlenia na 60 minút na viacerých uliciach pripojili k miliarde ľudí na celom svete a vyslali odkaz, že im nie je ľahostaný osud našej planéty a chcú bojovať proti klimatickým zmenám na Zemi.

Pred budovou ZŠ Školská 2  sa v čase od 20.30 – 21.30 zhromaždilo množstvo detí a rodičov. Vo svetle bateriek a lampiónov sa presunuli na ihrisko školy, kde zhasli všetky svietidlá a videli len svetielkujúce krúžky na rukách. Prihovoril sa im predseda Olympijského klubu  Dr.Uchaľ a súčasne odmenil vecnou cenou výherkyňu fotosúťaže vyhlásenej OK. Zvíťazila Katarína Ondová, žiačka 9.ročníka s fotografiou Mliečnej dráhy nad Šíravou.

Škoda, že nám neprialo počasie a mračná zatienili krásnu hviezdnu oblohu, na ktorú má nárok každý z nás.

Viac vo fotogalérii