Klokan 2017

Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do medzinárodnej súťaže Matematický klokan.  Aj tohto  roku 50 žiakov 1. –  8. ročníka riešilo netradičné úlohy v kategóriách Klokanko 1, 2, 3, 4, Školák 5, 6 a Benjamín 7, 8. Ako sa darilo, dozvieme sa 10. 4. 2017.

Viac vo fotogaléri