2. ročník turnaja v skladaní Rubikovej kocky

Žiacka samospráva usporiadala 2. ročník turnaja v skladaní Rubikovej kocky.

Víťazom turnaja v kategórii A ( 5. – 6. ročník) sa stal Jakub Eštok z 5. B triedy. V kategórii B ( 7. – 9. ročník) bol najrýchlejší  Artur Miovkanych, žiak 8. B triedy.

Víťazom srdečne blahoželáme!

PaedDr. Elena Lacová