Celoslovenská vedomostná súťaž o olympizme

V pondelok 12. novembra v Grandhoteli Bellevue v Starom Smokovci vyvrcholila tohtoročná vedomostná súťaž o olympizme, ktorú vyhlásila Slovenská olympijská akadémia (SOA) v spolupráci so SOV.

Na finále vo Vysokých Tatrách sa v oboch kategóriách zúčastnilo po päť najlepších školských družstiev zo základného kola, ktoré sa realizovalo online formou už v júni. Na základnom kole sa zúčastnilo 167 trojčlenných družstiev zo základných škôl. Vo finále každé súťažiace družstvo najprv predviedlo päťminútovú prezentáciu na tému „Olympizmus spája generácie“ a potom spoločne absolvovali písomný vedomostný test z olympijskej problematiky. Našu školu reprezentovali Vilam Kurila, Kamil Rohaľ a Dávid Kužma. Obsadili 2. miesto k čomu im BLAHOŽELÁME.

Porotu vedomostnej súťaže tvorili predseda SOA Pavol Ružbarský, podpredseda Ján Grexa (šéf poroty), predsedníčka komisie vzdelávania Viera Bebčáková, Igor Machajdík a tri olympioničky – strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-Kohlová a lukostrelkyňa Alexandra Longová, ktoré tesne pred samotnou súťažou absolvovali hodinovú zaujímavú besedu s účastníkmi súťaže. Ceny odovzdávali Ján Grexa, Martina Gogolová-Kohlová a Alexandra Longová. /RH/

 

Celoslovenská eTwinning výtvarná súťaž

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť objavovanie a spoznávanie kultúrneho dedičstva Európy a posilnenie pocitu príslušnosti k spoločnej európskej rodine.

V tomto kontexte bola vyhlásená výtvarná súťaž pre všetkých žiakov a študentov, ktorej cieľom bolo nakresliť (namaľovať) ľubovoľnou technikou obrázok na tému kultúrneho dedičstva. O víťazoch súťaže rozhodla odborná porota, ktorá vybrala tri najlepšie práce v dvoch  kategóriách.

Do súťaže sa zapojili žiaci 3.A a  4.A triedy. Spomedzi 262 prác bola v kategórii žiakov vo veku 6-10 rokov ocenená ako jedna z troch najlepších  práca  žiačky našej školy Emky Muchovej zo 4.A triedy. Blahoželáme!

Medzinárodný etwinningový seminár Chania, Grécko

Chania, nádherné  romantické mesto nazývané Benátkami východu ležiace  na severnom pobreží ostrova Kréta,  hostilo  na medzinárodnom seminári 18. 10. – 20. 10. 2018 učiteľov z rôznych štátov Európy, ktorí sú aktívni v eTwinningových projektoch alebo svoje aktivity v tejto oblasti práve začínajú. Pracovným jazykom seminára bola angličtina.

Na tomto seminári určenom  pre učiteľov primárneho vzdelávania s názvom „Open Source Tools in eTwinning projects“ sa zúčastnili aj dvaja učitelia z našej školy PaedDr. Beáta Gáborová a Mgr. Katarína Šlinská (vyslaní boli štyria učitelia zo Slovenska).

Počas   pobytu prebiehali rôzne prednášky a workshopy. Tie   ponúkli  množstvo nástrojov a zdrojov, ktoré je možné použiť pri realizácii eTwinnigového projektu a zároveň ukázali možnosti  využívania „twinspace“, v ktorom sa celý  projekt realizuje.

Na  záver seminára bolo úlohou nájsť a predstaviť  projektových partnerov,  oboznámiť účastníkov seminára  s obsahom nového projektu a projekt zaregistrovať.

Cieľom nášho  projektu „Let´s get physical!“ je vzbudiť záujem študentov poznávať a učiť sa o rôznych krajinách Európy (pamiatky UNESCO, zvyky, tradície, miestna krajina) s využitím rôznych nástrojov a zároveň sa zdokonaľovať v anglickom jazyku. Našimi partnerskými  školami sa stali základné školy z Anglicka (mestečko Leicester),             Švédska ( mesto Staffanstorp) a jedna základná škola zo Slovenska (mesto Košice). Projekt je naplánovaný na mesiace november- máj.

Takú tvorivú pracovnú atmosféru a také európske priateľstvá, aké sa vytvorili v Chanii, si želáme aj v našej ďalšej pedagogickej práci.

 

PaedDr. Beáta Gáborová, Mgr. Katarína Šlinská

Viac vo fotogalérii TU

 

 

Babičkina záhrada

Veselú mám kamarátku, sukničku vždy nosí krátku. Azda zbiera stromom listy, konáre im smelo čistí. Opreteky s vetrom lieta, šiel by s ňou aj na kraj sveta. Zaspievam jej večer pieseň, prezradím vám, je to……..Uhádli ste? Áno, je to jeseň.

Jeseň je čarovné obdobie plné farieb a dozrievajúcich plodov. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Ulice sú plné opadaného lístia, ktoré vytvára farebné koberce. Aj záhrady nám vydali svoje bohatstvo. Preto sa rozhodli žiaci 1. stupňa , ich učitelia a ŠKD zrealizovať výstavku pod názvom „ Babičkina záhrada.“ Jej brány sme otvorili 22. októbra pri vchode do budovy našej školy a celý týždeň sme sa mohli pokochať  krásnymi výtvormi.

A toto sú naši víťazi:

1.A   Xénia Pavlíková, Jakub Bechner

1.B   Natália Trčková, Samuel Roháľ

2.B   Lenka Belušáková, Lili a Viki Petrová

3.A   Michal Čuvan, Natália Krivdová, Terezka Jaciková

4.A   Sofia Demčáková, Katka Šimková

Samozrejme všetci  ostatní zapojení sa môžu tešiť na sladkú odmenu. Oceneným srdečne blahoželáme a všetkým, ktorí prispeli k nádhernej výzdobe školy, ďakujeme.  /MA/

Viac vo fotogalérii TU

Škola roka 2017/2018

26.10.2018 v Detve  naša škola  prebrali ocenenie Škola roka v celoštánej súťaži aktivity škôl v športe. Skončili sme na 5.mieste. v kategórii škôl nad 300 žiakov. Cenu prebrala pani učiteľka Hajdúková a Dávid Čižmár, majster Slovenska v gymnastickom štvorboji /RH/. 

 

 

Naši žiaci v reprezentácii SR do 15 rokov

V polovici októbra prebehli prvé zrazy mládežníckej hokejovej  reprezentácie do 15 rokov.

Od 15. do 17. októbra 2018 sa takéto stretnutie  konalo v Humennom. Zúčastnili sa ho aj hráči HK Mládež Michalovce  –  2 naši súčasní žiaci a jeden bývalý žiak  (Sebastián Štekláč, Martin Kočiš a Samuel Solenský).  Sú to nielen skvelí športovci, ale aj výborní žiaci.

Sme na nich hrdí a veríme, že sa v reprezentácii presadia a nazbierajú potrebné skúsenosti.

Blahoželáme!

/MB/

Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

25.októbra 2018 sa naši deviataci zúčastnili prezentácie stredných škôl s názvom Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch športovej haly GPH. Zaujímavými a aj praktickými prezentáciami sa predstavilo 16 stredných škôl v pôsobnosti KSK, zástupcovia ÚPSVaR. Budúci stredoškoláci získali prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v najbližšom regióne.

Zúčastnili sa aj na Dni otvorených dverí na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach a na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach./MB/

1 2 3 18